แบบฝึกหัด

 1. พระอุบาลีเถระ มีตำแหน่งเป็น……………………
 2. พระอุบาลีออกบวชพร้อมกับ…………………..
 3. พระอุบาลีได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้าน…………………..
 4. เมื่อครั้งกระทำปฐมสังคายนา ท่านได้รับหน้าที่เป็น………………………….
 5. คุณธรรมที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง
  1. …………………..
  2. …………………..
  3. …………………..
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s