แบบฝึกหัด

 1. พระมหากัสสะ เดิมชื่อ ……………………………………
 2. ปิปผลิมาณพ กระทำการอาวาหมงคล กับผู้ใด……….
 3. ปิบผลิมาณพและนางภัททกาปิลานี ทั้งสองท่านมีจิตใจที่ฝักใฝ่ในทางธรรม  จึงชวนกัน…………….
 4. พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทแก่ปิปผลิมาณพ 3 ข้อ คือ
  1. ………………………
  2. ………………………
  3. ………………………
 5.  พระมหากัสสปะมีนิสัยชอบความสงบ สงัด ยึดถือธุดงค์ 3 ข้ออย่างเคร่งครัด คือ
  1. ……………………..
  2. ……………………..
  3. ……………………..
 6. หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ……….เดือน พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ จำนวน ……….รูป กระทำ
 7. สังคายนา คือ ……………………
 8.  พระมหากัสสปะ มีความดีเด่นด้วยประการต่าง ๆ ดังนี้
  1. ……………………
  2. ……………………
  3. ……………………
  4. ……………………
 9. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
  1. ……………………
  2. ……………………
  3. ……………………
  4. ……………………
 10. พระมหากัสสปะมีอายุยืนยาวถึง ……… พรรษา จึงนิพพานที่ เมือง……….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s