นางวิสาขา

 1. นางวิสาขา เกิดในตระกูล…………………………
 2. นางวิสาขา ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เมื่ออายุได้ ……. ปี
 3. นางวิสาขา มีคุณสมบัติที่พรั่งพร้อมด้วยเบญจกัลยาณี ทั้ง 5 ประการ ได้แก่
  1. …………………………
  2. …………………………
  3. …………………………
  4. …………………………
  5. …………………………
 4. นางวิสาขาได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ได้ส่งคำเชิญไปยัง…………………ให้มาร่วมทำบุญและเมื่อฟังจบก็สำเร็จเป็น…………………………
 5. นางวิสาขาเป็นผู้ริเริ่มการถวาย…………………………แก่ภิกษุผู้เข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีมาถึงทุกวันนี้
 6. นางวิสาขาได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเอตทัคคะในด้าน…………………………
 7. นางวิสาขาเป็นสาวิกาที่อุปถัมถ์พระพุทธศาสนาที่สำคัญคนหนึ่งคู่กับ…………………………
 8. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของนางวิสาขาคือ
  1. …………………………
  2. …………………………
  3. …………………………
  4. …………………………
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s