คบบัณฑิต

 1. บัณฑิต หมายถึง ……………………………….
 2. บัณฑิตมีลักษณะที่ดี ดังนี้คือ
  1. …………………………………………..
  2. ………………………………………….
  3. ………………………………………….
 3. บัณฑิตมีพฤติกรรมดังนี้
  1. ………………………………………….
  2. ………………………………………….
  3. ………………………………………….
  4. ………………………………………….
  5. ………………………………………….
  6. ………………………………………….
  7. ………………………………………….
  8. ………………………………………….
 4. ผลดีของการคบบัณฑิต
  1. ………………………………………….
  2. ………………………………………….
  3. ………………………………………….
  4. ………………………………………….
  5. ………………………………………….
  6. ………………………………………….
  7. ………………………………………….
  8. ………………………………………….

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s