แบบฝึกหัด

 1. สมุทัย คือ ……………………………………………………
 2. ตัวเหตุหรือตัวการที่ทำให้เกิดทุกข์ จำแนกเป็น…………ประเภท คือ
  1. กามตัณหา คือ…………………………….
   • ได้แก่………………………………
  2. ภวตัณหา คือ………………………………
   • ได้แก่ ……………………………..
  3. วิภาวตัณหา คือ…………………………..
   • ได้แก่……………………………..
 3. เหตุเกิดแห่งทุกข์เหล่านี้ควร……………………
 4. กรรมเป็นผลมาจาก………………………………
 5. คุณค่าหลักกรรมในทางจริยธรรมมีดังนี้ คือ
  1. …………………………………………….
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………
  7. ……………………………………………
 6.  อบายมุข หมายถึง ……………………………..
 7. อบายมุข มี……….ประการ ได้แก่
  1. ……………………………………………
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………
 8. ติดสุราและของมึนเมา (ยาเสพติด) ก่อให้เกิดโทษ 6 ประการคือ
  1. ……………………………………………
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………
 9. ชอบเที่ยวกลางคืนก่อให้เกิดโทษ 6 ประการคือ
  1. ……………………………………………
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………
 10. ชอบเที่ยวดูการละเล่น มีโทษ 6 ประการ  คือ
  1. ……………………………………………
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………
 11. คนที่ชอบเล่นการพนัน มีโทษ 6 ประการคือ
  1. ……………………………………………
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………
 12. คบคนชั่ว ทำให้กลายไปเป็นคนชั่วอย่างคนที่ตนคบทั้ง 6 ประเภท คือ
  1. ……………………………………………
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………
 13. เกียจคร้านทำการงาน มีโทษ คืออ้างว่า
  1. ……………………………………………
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………
 14. โทษของอบายมุข คือ………………………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s