แบบฝึกหัด

 1. ทุกข์ คือ……………………………….
 2. อุปาทานขันธ์ 5 คือ …………………
 3. ขันธ์ 5 หมายถึง……………………..
 4. ขันธ์ 5 ได้แก่…………………………
 5. ขันธ์ 5 ย่อลงมาเป็น……….คือ……
 6. รูปขันธ์ หมายถึง……………………
 7. เวทนาขันธ์หมายถึง……………….
 8. สัญญาขันธ์ หมายถึง……………..
 9. สังขารขันธ์หมายถึง………………
 10. วิญญาณขันธ์หมายถึง……………
 11. ธาตุ 4 หมายถึง……………………
 12. ปฐวีธาตุ หมายถึง…………………
 13. อาโปธาตุหมายถึง………………..
 14. เตโชธาตุหมายถึง……………………
 15. วาโยธาตุ หมายถึง………………..
 16. เมื่อพิจารณากำหนดธาตุ 4 ด้วยสติสัมปชัญญะ ทำให้เข้าใจว่า ………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s