แบบฝึกหัด

 1. อริยสัจ คือ ……………………………………
 2. อริยสัจ 4 ได้แก่ ……………………………..
 3. ทุกข์ คือ ………………………………………
 4. โดยย่อว่า ………………………….. เป็นทุกข์
 5. สมุทัย คือ …………………………………….
 6. สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่…………………..
 7. ตัณหา 3 ได้แก่……………………………….
 8. กามตัณหา คือ ……………………………….
 9. ภวตัณหา คือ …………………………………
 10. วิภวตัณหาคือ ………………………………..
 11. นิโรธ คือ ………………………………………
 12. มรรค คือ ………………………………………
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s