แบบฝึกหัด

 1. ยํ เว เสวติ ตาทิโส
  • อ่านว่า……………………………….
  • ความหมาย…………………………
 2. อตฺตนา โจทยตฺตานํ
  • อ่านว่า……………………………….
  • ความหมาย…………………………
 3. นิสมฺม กรณํ เสยฺโย 
  • อ่านว่า……………………………….
  • ความหมาย…………………………
 4. ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
  • อ่านว่า……………………………….
  • ความหมาย…………………………
 5.  ฆราวาสธรรมมี 4 ประการ ได้แก่
  1. ………….หมายถึง………………..
  2. …………หมายถึง………………..
  3. …………หมายถึง………………..
  4. …………หมายถึง………………..
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s