แบบฝึกหัด

 1. บุคคลผู้ควรบูชา หมายถึง …………………………..
 2. คำว่าบูชา  หมายถึงการปฏิบัติ 3 อย่าง คือ
  1. ………………………….
  2. ………………………….
  3. ………………………….
 3. ปัคคัณหะ แปลว่า ………………………….
 4. สักการะ บูชาด้วยเครื่องสักการะ หมายถึง …….
 5. สัมมานะ แปลว่า …………………………………..
 6. บุคคลผู้ควรบูชา ได้แก่
  1. ………………………….
  2. ………………………….
  3. ………………………….
  4. ………………………….
  5. ………………………….
  6. ………………………….
 7. ธรรมของผู้ใหญ่ อันได้แก่ ………………………….
 8. วัตถุที่ควรบูชา เรียกว่า ……………………………..
 9. สังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้แก่ …………………….
 10. การบูชานั้นมี 2 อย่างคือ
  1. ………………………….
  2. ………………………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s