1. พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะคนส่วนใหญ่ ร้อยละ ………… นับถือพระพุทธศาสนา
 2. พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทย พอสรุปได้ดังนี้
  1. ……………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………….
  4. …………………………………………………………….
 3. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการปกครองได้แก่
  1. …………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………….
 4. จงยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
  1. …………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………….
 5. บทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อการศึกษา คือ
  1. …………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………….
 6. หลักพุทธธรรมเพื่อความดีงามแห่งสังคมได้แก่
  1. …………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………….
 7. ด้านศีลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ได้แก่
  1. …………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………….
 8. ภาษา…………………………… เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธศาสนา
 9. พระพุทธศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย  คือ
  1. …………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………….
  4. …………………………………………………………….
  5. …………………………………………………………….
  6. …………………………………………………………….
  7. …………………………………………………………….
  8. …………………………………………………………….
  9. …………………………………………………………….
  10. …………………………………………………………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s