:: แบบฝึกหัด ::

 1.  “สังคายนา” หมายถึง …………………………………………………………………..
 2. สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การทำสังคายนาพระไตรปิฎก ก็เนื่องมาจาก……….
 3. การทำสังคายนาที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางนั้นมีเพียง……..ครั้ง
  1. โดยจัดทำในประเทศอินเดีย ……..ครั้ง และ
  2. ศรีลังกา …….ครั้ง
 4. จงสรุปการสังคายนาตั้งแต่ครั้งที่ี 1-5
  1. การสังคายนาครั้งที่ 1
   1. สาเหตุ…………………………………………………….
   2. สังคายนาเมื่อ …………………………………………..
   3. ประธานฝ่ายสงฆ์………………………………………..
   4. องค์อุปถัมภก ……………………………………………
   5. จำนวนผู้เข้าร่วม………………………………………..
   6. สถานที่ …………………………………………………..
  2. การสังคายนาครั้งที่ 2
   1. สาเหตุ…………………………………………………….
   2. สังคายนาเมื่อ …………………………………………..
   3. ประธานฝ่ายสงฆ์………………………………………..
   4. องค์อุปถัมภก ……………………………………………
   5. จำนวนผู้เข้าร่วม………………………………………..
   6. สถานที่ …………………………………………………..
  3. การสังคายนาครั้งที่ 3
   1. สาเหตุ…………………………………………………….
   2. สังคายนาเมื่อ …………………………………………..
   3. ประธานฝ่ายสงฆ์………………………………………..
   4. องค์อุปถัมภก ……………………………………………
   5. จำนวนผู้เข้าร่วม………………………………………..
   6. สถานที่ …………………………………………………..
  4. การสังคายนาครั้งที่ 4
   1. สาเหตุ…………………………………………………….
   2. สังคายนาเมื่อ …………………………………………..
   3. ประธานฝ่ายสงฆ์………………………………………..
   4. องค์อุปถัมภก ……………………………………………
   5. จำนวนผู้เข้าร่วม………………………………………..
   6. สถานที่ …………………………………………………..
  5. การสังคายนาครั้งที่ 5
   1. สาเหตุ…………………………………………………….
   2. สังคายนาเมื่อ …………………………………………..
   3. ประธานฝ่ายสงฆ์………………………………………..
   4. องค์อุปถัมภก ……………………………………………
   5. จำนวนผู้เข้าร่วม………………………………………..
   6. สถานที่ …………………………………………………..
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s