แบบฝึกหัด

 1. พุทธคุณ 9  ได้แก่
  1. อรหํ                                 หมายถึง………………
  2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ            หมายถึง………………
  3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  หมายถึง………………
  4. สุคโต                              หมายถึง………………
  5. โลกวิทู                            หมายถึง………………
  6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ หมายถึง…………
  7. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ   หมายถึง………………
  8. พุทฺโธ                             หมายถึง………………
  9. ภควา                             หมายถึง………………
 2. พุทธคุณ 9 นี้ เรียกอีกอย่างว่า ………………………..
 3. พุทธคุณ 2 ได้แก่
  1. …………………………………………………..
  2. …………………………………………………..
 4. พุทธคุณ 3 ได้แก่
  1. ………………………………………………….
  2. ………………………………………………….
  3. ………………………………………………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s