แบบฝึกหัด

 1. พุทธประวัติ คือ ……………………………………………………………..
 2. พระพุทธเจ้า ทรงพระนามเดิมว่า…………………… แปลว่า………………พระราชบิดา พระนามว่า…………….. พระราชมารดา พระนามว่า………
 3. เหตุใดพระนางสิริมหามายามีความประสงค์จะเสด็จกลับไปประสูติที่บ้านเกิด………………….
 4. พราหมณ์ 8 คนทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะว่า………………………………………
 5. ผู้ที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นศาสดา คือ…………………….พระราชมารดาเสด็จสวรรคตหลังจากประสูติได้………………วัน
 6. ผู้ที่ดูแลเจ้าชายสิทธัตถะคือ………………………………………………………..
 7. สำนักแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ไปศึกษาคือ…………………………………….
 8. เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกเมื่อมีพระชนมายุได้…………พรรษากับ……………..
 9. เจ้าชายสิทธัตถะมีพระโอรสพระนามว่า…………….แปลว่า…………………..
 10. เทวฑูต 4 ได้แก่……………………………………………………………………..
 11. ขั้นตอนการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะคือ
  1. ……………………………………
  2. ……………………………………
  3. ……………………………………
  4. ……………………………………
 12. วิชาโยคะ ได้ทรงเรียนกับผู้ใด……………………………………
 13. การบำเพ็ญตบะได้แก่ …………………………………………….
 14. ขั้นตอนการบำเพ็ญทุกรกริยา มี………..ขั้น คือ
  1. ……………………………………
  2. ……………………………………
  3. ……………………………………
 15. ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่
  1. ……………………………………
  2. ……………………………………
  3. ……………………………………
  4. ……………………………………
  5. ……………………………………
 16. จงวิเคราะห์เทวฑูต 4……………………………………
 17. จงวิเคราะห์การบำเพ็ญทุกรกิริยา……………………..
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s