:: แบบฝึกหัด 2 ::

 1. การสังคายนาในประเทศไทยแบ่งเป็น …… ครั้ง
 2. จงสรุปการสังคายนาครั้งที่ 1-4
  1. การสังคายนาครั้งที่ 1
   • เกิดขึ้นสมัย………………………………………………….
   •  เหตุการณ์สำคัญ คือ
    1. …………………………………………………………
    2. …………………………………………………………
    3. …………………………………………………………
    4. …………………………………………………………
  2. การสังคายนาครั้งที่ 2
   • เกิดขึ้นสมัย………………………………………………….
   •  เหตุการณ์สำคัญ คือ
    1. …………………………………………………………
    2. …………………………………………………………
    3. …………………………………………………………
    4. …………………………………………………………
  3. การสังคายนาครั้งที่ 3
   • เกิดขึ้นสมัย………………………………………………….
   •  เหตุการณ์สำคัญ คือ
    1. …………………………………………………………
    2. …………………………………………………………
    3. …………………………………………………………
    4. …………………………………………………………
  4. การสังคายนาครั้งที่ 4
   • เกิดขึ้นสมัย………………………………………………….
   •  เหตุการณ์สำคัญ คือ
    1. …………………………………………………………
    2. …………………………………………………………
    3. …………………………………………………………
    4. …………………………………………………………
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s