:: การสังคายนาในประเทศไทย ::

แบ่งเป็น 4 ครั้ง กล่าวโดยสรุปดังนี้

การสังคายนาครั้งที่ 1

พระเจ้าติโลกราชได้อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกหลายร้อยรูป มีพระธรรมทินเถระเป็นประธาน ให้ชำระอักษรพระไตรปิฎกในวัดโพธาราม 1 ปีจึงสำเร็จ เมื่อทำการฉลองสมโภชแล้ว ก็ได้ให้สร้างมณเฑียรในวัดโพธาราม เพื่อประดิษฐานพระไตรปิฎก

ตัวอักษรที่ใช้ในการจารึกพระไตรปิฏกเป็นอักษรแบบไทยล้านนา คล้ายอักษรพม่า

สังคายนาครั้งที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  • สร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ทุกอารามหลวง
  • ทรงโปรดฯ ให้ช่างจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน แล้วปิดทองทับทั้งในปกหน้าหลังและกรอบทั้งหมด เรียกว่า “ฉบับทอง” ห่อด้วยผ้ายก เชือกที่รัดก็ถักด้วยไหมแพรเบญจพรรณ ทุกคัมภีร์จะมีชื่อกำกับไว้ ซึ่งมีฉลากงาแกะเขียนอักษรด้วยหมึกและฉลากทองเป็นตัวอักษร

สังคายนาครั้งที่ 3

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  •  คัดลอกตัวขอมในคัมภีร์ใบลานที่มีอยู่เดิมเป็นอักษรไทย จัดพิมพ์เป็นเล่ม จำนวน 39 เล่ม
  • เป็นการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มด้วยอักษรไทยเป็นครั้งแรก การชำระจนกระทั่งจัดพิมพ์เป็นเล่มนั้น ใช้เวลาประมาณ 6 ปี
  •  การพิมพ์ในครั้งนั้นเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงเสวยราชสมบัติมาครบ 25 ปี
  • ยังเหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์มีจำนวน 6 เล่ม และมีการพิมพ์เพิ่มจนครบบริบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 รวมเป็น 45 เล่ม

สังคายนาครั้งที่ 4

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • สร้างพระไตรปิฎกสยามรัฐ เปลี่ยนรูปโฉมจากฉบับใบลานเป็นรูปเล่มหนังสือ ซึ่งก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งแรกในเมืองไทย และพระราชทานแก่นานาประเทศ
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

One response to “:: การสังคายนาในประเทศไทย ::

  1. ได้ควารู้ค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s