4/9

ชั้น

งาน

50

กลาง

20

ปลาย

30

รวม

เกรด

ปิยะพัทธ์ เพชรสุวรรณ

 50

10

16

76

3.5

ชุติกาญจน์  สุขสีทอง

 50

10

10

70

3

 สุภัทรา มานะจิตร์

 50

16

11

77

3.5

นิธิมา นันทิโชค

 50

16

27

93

4

 ชลิดา บุญละเอียด

 50

14

13

77

3.5

 กุลธิดา โกวิทยา

 50

13

14

27

0

รุ่งฤดี พูนทรัพย์

50

 8

4

62

2

จรรยาพร พรมสุณี

 50

8

10

68

2.5

พนิดา พงศ์ประพันธ์

50

10

24

84

4

มัชฌิมา แก้วทองคำ

50

16

26

82

4

รวงทิพย์ ชัยสงคราม

 50

16

26

92

4

ทรายมณี กองพูนพัฒน์

 50

15

6

71

3

ภาสพัส ทิยะพงศ์

 50

10

9

69

2.5

 นภาวรรณ ยอดยิ่ง

50

18

29

97

4

กวีสันต์ พาเทียม

 50

15

25

90

4

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s