4/7

ชั้น

งาน

50

กลาง

20

ปลาย

30

รวม

เกรด

น.ส.กชกร  หนูคงแก้ว

 50

19

25

94

4

 นายฤทธิ์อลัน  จันทร์มินิ

 

17

15

32

0

 น.ส.ฤดีรัตน์ ลอองแก้ว

 50

14

26

90

4

 นายนพสน ศิริวรรณ

 

11

3

14

0

 น.ส.ดุษฏี  ทองดี

 40

7

10

57

1.5

 น.ส.พิชญา  คงระงับ

 50

17

26

93

4

 น.ส.วิชญาพร  เซ่งแก้ว 

 50

17

26

93

4

 นายธีรพงศ์ พรหมสุวรรณ

 45

17

20

82

4

 น.ส.เบญญาภา ชีวะกุล

 45

17

15

77

3.5

 น.ส.รัชนากร อโศกนันท์

 40

15

15

70

3

 น.ส.วิภารัตน์ หวายนำ

 50

16

14

80

4

 น.ส.หยาดฝน คงศรี

 50

15

22

87

4

 น.ส.อพิยดา พันธ์ศิลป์

 50

15

20

85

4

 น.ส.เธียรทอง ศรีสุภา

 50

15

20

85

4

 นายทวีเกียรติ แก้วศรีขาว

 50

10

25

85

4

 น.ส.ณัฐวดี  สุวรรณมณี

 50

16

17

83

4

 น.ส.ทิพย์วดี  เพชรมณี 

 50

15

25

95

4

 นายเจษฏา  จิตปัญโญยศ

 50

15

16

81

4

 น.ส.ปนัดดา ประทุมมณี

 50

17

18

85

4

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s