4/11

 4/11-12

งาน

50

กลาง

20

ปลาย

30

รวม

เกรด

แก้วกานดา คงวุฒิ

50

15

25

95

4

ณํฐชยา  ขุนชำนาญ

50

11

7

68

2.5

วิชยุตช  ขำช่วย

50

15

19

84

4

สุเมธ พรหมปลอด

50

17

17

84

4

อนาวิล  ดำเรืองศรี

50

18

18

86

4

สิริพรรณ วงศ์เอี่ยม

50

14

15

79

3.5

สุภาดา วรรณแสง

50

9

9

68

2.5

สิทธิพงษ์ ศรีเพชรใส

25

11

14

50

1

อภิญญา ทองจันทร์

50

16

21

87

4

กิตติภณ ยอดสร้อย

50

3

16

69

2.5

ศริษฐ์  ชุติมากุล

50

11

16

77

3.5

ฐาปกรณ์  ไพรบึง

50

12

2

64

2

ปิยทัศน์ พิมลเศรษฐพัทธ์

50

8

8

66

2.5

ช่อผกา แก้วลายทอง

50

11

6

67

2.5

ณัชชา แก้วถาวร

50

14

12

76

3.5

ศิรปรียา จิตต์ภักดี

 40

13

20

73

3

ปรียพงศ์ เพ็ชรภักดี

16

8

24

0

สุธิรักษ์ ผ่องอำไพ

50

10

11

71

3

ณัฐกานต์ จิตมณี

11

8

19

0

ปรีญาภรณ์ แซ่ก๊วย

 40

8

16

64

2

พัทวัส แก้วหนู

50

13

8

71

3

ภาคภูมิ บุญสนอง

50

16

11

77

3.5

อารีรัตน์ ศรีเส็ง

4

4

0

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s