4/1

ชั้น

งาน

50

กลาง

20

ปลาย

30

รวม

เกรด

ทรรปณ์  คงถาวร

 

 

 

 

 

สมประสงค์ พรหมปลอด

 50

 16

 26

 92

 4

กมลทิพย์ โลหะประธาน

 50

 16

 26

 92

 4

ณัฐธยา สุวรรณโชติ

 50

 18

 28

 96

 4

ปิยะนาถ ขาวสังข์

 

 

 

 

 

วรัญญา ตันฑสีสุข

 

 

 

 

 

สิรวดี ศรีโอสถ

 50

 15

 25

 90

 4

จีรนันท์ ชีทอง

 50

 17

 27

 94

 4

ชนกนาฏ สุวรรณแพทย์

 50

 15

 27

 92

 4

นิจนันท์ เพ็ชร์สังฆาต

 50

 16

 27

 93

 4

อัญเชิญ จันทร์ส่องภพ

 

 

 

 

 

ธนภรณ์ ทายะพิทักษ์

 50

 18

 27

 95

 4

พงศ์ลดา รอดบุญจง

 

 

 

 

 

รัตนาภรณ์ ขวัญเพชร

 50

 16

 28

 94

 4

พีระพงศ์ สุวรรณวงศ์

 

 

 

 

 

ธมนันท์ ยอดเพชร

 50

 18

 28

 96

 4

พรชิตา บุญบูรณะกิจ

 50

 17

 27

 94

 4

ตรีชฏา อภัยพงษ์

 50

 18

26

 94

 4

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s