3/6

3/6

งาน
50

กลางภาค
30

ปลายภาค
20

ช.กัมปนาท    คำนวนนิคมเขตต์

 

 

 

ช.จิรายุ    อุปถัมภ์

 

 

 

ช.เชษฐพันธุ์    ไชยชะนะ

 

 

 

ช.ธนพนธ์    ชูปลอด

 

 

 

ช.ธีรวุฒิ    วงศ์กำแหง

 

 

 

ช.นิรันดร์    จันแดง

 

 

 

ช.ปรเมษฐ์    สุนสาระพัง

 

 

 

ช.ปิยะวัฒน์    ต่วนมิหน้า

 

 

 

ช.ปุริมพล    วรพันธ์

 

 

 

ช.พรพิสิทธิ์    ศรีสวัสดิ์

 

 

 

ช.ภูวนนท์    วงศ์จันทร์

 

 

 

ช.วลัญธร    นพรัตน์

 

 

 

ช.วีรภัทร    ซ้ายเส้ง

 

 

 

ญ.จันทร์จิรา    เอี่ยมตระกูล

 

 

 

ญ.ณัชชา    เพ็ชรสุวรรณ์

 

 

 

ญ.ดรุณี    มะ

 

 

 

ญ.ทิตย์พวรรณ    บัวพูล

 

 

 

ญ.พรนภา    ปี่แก้ว

 

 

 

ญ.พริษฐิญา    เฑียรฆโรจน์

 

 

 

ญ.พัชรมน    จอกน้อย

 

 

 

ญ.มญชุตา    ชีวะสาธน์

 

 

 

ญ.รุ่งรัตน์    หนูเรือง

 

 

 

ญ.สุธารส    ผ่องน่าชม

 

 

 

ญ.สุพรรษา    สุเนา

 

 

 

ญ.สุวนันท์    เพชรบุรี

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s