3/1

ชั้น

งาน

50

กลางภาค

20

ปลาย

30

รวม

100

เกรด

ช.กัญจน์    ศรีสุวรรณ

50

 16

20

88

 4

ช.ชญานนท์    พุ่มแก้ว

40

 14

20

74

 3

ช.ชุติเดช    อัศวพิภพ

45

 16

23

84

4

ช. ณภัทร    พรบุญเรือง

50

 16

22

88

 4

ช. ณัฐภัทร    ราชนุ้ย

30

 16

23

69

2.5

ช.ธนกฤต    ชุมนุมมณี

45

 15

23

83

4

ช.ธนกฤต    รักเถาว์

50

 15

22

87

 4

ช.ธนัท    ชูแสวง

50

 16

23

88

 4

ช.ธัชนนท์    จิระรัตน์

45

 15

21

81

 4

ช.พชรพล    สัตยพงศ์

50

 17

23

90

 4

ช.ศิวัช    ศรีราม

45

 15

22

82

 4

ญ.จันทิมา    เพชรนวล

50

15

20

85

 4

ญ.จินต์ศุจี    อุ่นเรือน

50

 17

26

93

 4

เญ.จิรัชยา    ภูชงค์

50

 16

19

85

 4

ญ.ทัตพิชา นิบูร์

50

 17

21

88

 4

ญ.ดุษฎี    คาระวะสุนทร

50

 17

23

90

 4

ญ.ปุณยาพร    เนตรสะอาด

50

 18

21

89

 4

ญ.พรรณทิวา    เชื้อบัณฑิต

50

 18

24

92

 4

ญ.พันธกานต์    พรหมโลก

50

 16

18

84

 4

ญ.สุชานาถ    บุญทิพย์

50

 16

20

86

 4

ญ.อารีรัตน์    ทิพย์ศรี

50

 16

21

87

 4

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

One response to “3/1

  1. tan

    ครูคะ คะแนนหนูเด็กหญิงจันทิมา ทำไมไม่มีอะคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s