:: ราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ::

ราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕ ราชสกุล ได้แก่

 • ราชสกุล สินสุข (สินศุข)
 • ราชสกุล จาตุรงคกุล
 • ราชสกุล รุ่งไพโรจน์
 • ราชสกุล อธินันทน์
 • ราชสกุล ณ ราชสีมา
 • ราชสกุล เมนะรุจิ
 • ราชสกุล รายณสุข
 • ราชสกุล กาญจนพิมาย
 • ราชสกุล พรหมนารท
 • ราชสกุล ศิลานนท์
 • ราชสกุล โกมารกุล ณ นคร
 • ราชสกุล ณ นคร
 • ราชสกุล อินทรโยธิน
 • ราชสกุล คชวงศ์ (คชวงษ์)
 • ราชสกุล มหาณรงค์
 • ราชสกุล อินทรกำแหง
 • ราชสกุล อินทโสฬส
 • ราชสกุล อินทนุชิต
 • ราชสกุล เชิญธงไชย
 • ราชสกุล เนียมสุริยะ
 • ราชสกุล นิลนานนท์ (นินนานนท์)
 • ราชสกุล พงษ์สิน
 • ราชสกุล ศิริพร
 • ราชสกุล ชูกริส (ชูกฤส)
 • ราชสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ราชสกุลทั้งหมด ทั้ง ๒๕ ราชสกุลนั้นสืบเชื้อสายโดยตรงจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s