:: ม.6/3 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นายคึกฤทธิ์    อินทันแก้ว  50  15  26  91
นายชาญนัฏ    สามกรม  50  13  14  77
นายณัฐปคัลภ์    ราชนุ้ย   50  15  22  87
นายธีรวุฒิ    ยังอุ่น  50  15  21  86
นายอับดุลอาดิล    แม็ง  25  15  20  60
นางสาวจินต์จุฑา    มีทอง  ศอบต
นางสาวปภาดา    รัตนเสมานนท์  50  15  17  82
นางสาวลิญานา    จาลงค์  50  16  23  89
นายพงค์พัฒน์    ก่อลาภเจริญกุล  ศอบต
นางสาวนุลมล    พรมคงแก้ว  50  15  20  85
นางสาวนิฟิรดาวห์    สะมะแอ  50  14  17  81
นางสาวฟีรฮาน    แยนา  50  12  24  86
นายรอมาฏอน    วายูโซ๊ะ  ศอบต
นางสาวขวัญธิดา    ขุนเกลี้ยง  50  14  24  88
นางสาวนูรมา    เด็งระแม  50  13  18  81
นางสาวกรกช    จิยาเพชร  50  14  22  86
นางสาวชวิศา    หวังนุรักษ์  50  14  16  80
นางสาววราลี    ทองอ่อน  50  15  23  88
นางสาวสมฤทัย    พรหมปลอด  50  15  20  85
นางสาวอนัญญา    รัตนพิบูรณ์
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s