::แนวข้อสอบปลายภาคประวัติศาสตร์ ม.6 ::

การเมืองการปกครองหลัง พ.ศ. 2475 

 1. กบฏบวรเดชมีพระองค์เจ้าบวรเดช เป็นผู้นำ แต่ถูกปราบปรามโดยจอมพล ป.พิบูลสงครามได้สำเร็จ 
 2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นำแนวคิดการปกครองแบบพ่อปกครองลูกมาประยุกต์ใช้ ให้ความสำคัญแก่ พ่อขุน ในฐานะผุ้นำที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ข้าราชการและประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของผุ้นำหรือพ่อขุน
 3. เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ มาจากการต่อต้าน พอเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรีที่ไมได้มาจากการเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นผู้กล่าวคำว่า เสียสัตย์เพื่อชาติ 
 4. เหตุผลที่ พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลินยึดอำนาจ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คือ
 • รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรทุจริตคอรัปชั่น
 • รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณมิได้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ปล่อยให้มีการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์

สังคมและวัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากจีน และอินเดีย ได้แก่

 • อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียต่อวัฒนธรรมไทย
  • การเมืองการปกครอง
  • ศาสนาและพิธีกรรม
  • ภาษาและวรรณคดี
 • อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนต่อวัฒนธรรมไทย
  • ศิลปกรรม ซึ่งเฟื่องฟูมากสมัยรัชกาลที่ 3
  • ภาษาและวรรณกรรม เช่น เรื่องสามก๊ก
  • ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ เช่น ไหว้เจ้า

ศิลปสมัยศรีวิชัยที่สำคัญได้แก่ 

 • ลักษณะศิลปะ  เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและพุทธมหายาน
 • ผลงานศิลปะ ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ที่สำคัญ คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (ปฏิมากรรม) และพระบรมธาตุไชยา (สถาปัตยกรรม)

ศิลปสมัยเชียงแสน

 • ลักษณะศิลปะ เกียวข้องกับพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเป็นไทยแท้ นิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆัง
 • ผลงานศิลปะ เช่น เจดีย์วัดป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย

 • ลักษณะศิลปะ มีลักษณะเด่น ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของศิลปะไทย
 • สถาปัตยกรรม นิยมสร้างเจดีย์ 2 แบบ คือ เจดีย์ทรงลังกา หรือทรงระฆัง  และเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัว
 • วรรณกรรมที่สำคัญ คือ ศิลาจารึกหลักที่ 1 และ 2  ไตรภูมิพระร่วง

ศิลปสมัยอยุธยา 

 • ลักษณะศิลปะ  เป็นศิลปะไทยแท้เนื่องในศาสนาพุทธเถรวาท
 • สถาปัตยกรรม
  • บ้าน มี 2 แบบ คือ เรือนเครื่องผูก และเรือนเครื่องสับ
  • เจดีย์มี 2 แบบ คือ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง และทรงลังกา
 • วรรณกรรม เป็นยุคเฟื่องฟู โดยเฉพาะในสมัยพระนารายณ์มหาราช เป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมไทย

ศิลปวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 • สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นยุคทองแห่งวรรณคดี กวีที่สำคัญ ได้แก่ สุนทรภู่ นิราศภูเขาทองได้รับการยกย่องว่า เป็นยอดแห่งคำประพันธ์ประเภทนิราศ
 • สมัยรัชกาลที่ 3 ได้รับอิทธิพลของศิลปจีน  โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมโบสถ์ วิหาร
 • พระปรางค์ของวัดอรุณราชวราราม  ได้รับการยกย่องว่าสวยงามเป็นแบบฉบับของศิลปวัฒนธรรมโกสินทร์ตอนต้น
 • เป็นศิลปกรรมที่เนื่องด้วยพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่

ศิลปวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 4 – พ.ศ.2475

 • พระภิกษุขรัวอินโข่งเป็นจิตรกรไทยคนแรก มีการเขียนภาพแบบมีระยะใกล้ไกลแบบสามมิติ 
 • นาฏศิลป์ ได้รับอิทธิพลการแสดงแบบตะวันตก เช่น ละครดึกดำบรรพ์ (คอนเสิร์ตและโอเปรา)
 • พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งได้รับการยกย่องในด้านการประยุกต์ศิลปะไทยและตะวันตก
 • อาคารที่เป็นแบบตะวันตกแท้ๆ คือ พระที่นั่งอนันตสมาคม
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

One response to “::แนวข้อสอบปลายภาคประวัติศาสตร์ ม.6 ::

 1. หกทับหนึ่ง

  ขอบคุณค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s