:: ม 6/6 :: ภาคเรียนที่ 2/55

:: ม 6/6 ::

6/6 ประวัติ
25
ศาสนา
25
กลางภาค 20 ปลายภาค
30
100
คะแนน
นายจิรเมธ    ไชยแสงศรี  25  25  11  14  75
นายพงศ์สิทธิ์    วิริยะธรรม  25  25  11  22  83
นางสาวสุรีรัตน์    อุสาย  25  25  13  22  85
นายซูกิฟลี    ยะผา  25  17  10  20  72
นายธนภัทร    เมฆสงค์  25  25  14  20  84
นายอดินันท์    นาดามัน  0  17  6  17  40
นางสาวอติกานต์    ยูโซะ  25  22  10  20  77
นายภูริช    อนันต์ประเสริฐ  25  25  14  21  85
นส จิราภา    นฤนาทประการ  25  25  12  24  86
นางสาวนูรลีดา    ฮายอ  25  25  15  22  87
นางสาวนูรฮายาตี    สาแล๊ะ  25
 24  15  24  88
นางสาวอารียา    มามะ  25  24  13  20  82
นายธนกฤต    หนูสุด  25  25  11  20  81
นางสาวนิภาราตี    เขียวชอุ่ม   25  17  14  24  80
นส ธนภรณ์    อุดมสินประเสริฐ  25  25  11  19  80
นางสาวนิติมา    แก้วมณี  25  25  12  19  81
นางสาวปิยวดี    ชูรัตน์  25  25  10  20  80
นส พิชญ์สินี    พงษ์โชติวิริยะ   25  24  14  18  81
นางสาวพัชรพร    ภู่ใหม่  25  25  13  15  78
นายฮากีม โรจนอุดมศาสตร์ 25  17  11  15 78
นางสาวณัฐธิดา    ตันนิยม  25  25  11  14  75
นางสาวภัทรพร    วุฒิภูมิ  25  25  14  23  87
นายนัสรูดีน    สะแต  25  17  12  16  70
นางสาวพัชรีดา    สุวรรณวงศ์  25  25  13  22  85
นางสาวอรนุช    ขุนทอง  25 25  11  17  78
นายอาริฟีน    มูซอ  25  16  10  13  64
นางสาวฟาตีฮะห์    ยูนุ   25  24  16  17  82
นางสาวรอยฮาน    หน๊ะหวัง   25  22  15  20  82
นางสาววันฟาติมาร์    อาแว  25  24  10  18  77
นางสาวมูนีรา    สาและ  25  19  11  20  75
นส วิรัญญา    แวดือมาสอ  25  17  10  13  65
นายอิลยัส    แวอีซอ  25  15  8  16  64
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s