ม.6/10

:: ม 6/10 ::

ผลการเรียน 6/10 ประวัติ
25
ศาสนา
25
กลางภาค
20
ปลายภาค
30
100
คะแนน
นายเตชิต    เบญจกุล  25  25  17  27  94
นางสาวเมทินี    ดำรงกิจ  25 25  9  15  74
นางสาวเศาฟีญิ้ลลา    หะยีซอ   25  25  12  22  84
นางสาวอิจลาล    สาแม   25  24  10  17  76
นายอัสรีย์    สมานสกูล   25  24  11  16  76
นางสาวธิษณามดี    ขุนพินิจล  25  25  10  16  76
นางสาวยมล    อนุมาศ  25  25  10  11  71
นางสาวยุวดี    ส่องแสงกล้า  25  25  13  14  77
นางสาวสายฝน    หวะหวอ 25  25  9  17  76
นายเฉลิมพล    คายะนันทน์  25  25  7  13  70
นายทักษิณ    เวชศาสตร์  25  25  7  9  66
นางสาวไซนูน    ดาแม   25  24  12  19  80
นางสาวสิริกาญจน์    จันทะแจ่ม  25  25  10  13  73
นายชารีฟ    เจะมะ  25  24  10  15  74
นางสาวอัสมา    สะมาแอ  25  24  10  15  74
นางสาวชญาภา    พรหมสุข  25  25  9  15  74
นายวัชรินทร์    สะมะแอ  25  24  8  13  70
นางสาวฐิติพร    เหล็มเหละ   25  9  6  15  55
นางสาวนัยดา    กระจ่าง  25  25  10  14  74
นางสาวนุรอารีดา    มะตีเยาะ   25  24  10  15  74
นางสาวนูรฮูดา    สาและ  25  24  10  16  75
นางสาวพรพิชชา    แก้วสีอ่อน  25  25  8  10  68
นางสาวฟาตีฮะห์    เจะยะปาร์  25  24  11  15  75
นางสาวแวนูรฟิตเราะห์    เจะมามะ  25  24  12  20  81
นางสาวอาอีดะห์    มะลีเลาะ   25  24  13  15  77
นางสาวอุไร    เปาะทองคำ  25  24  10  15  74
นายองอาจ    อาลี  25  24  7  14  70
นายอิสมะแอ    อาแว  25  24  11  17  77
นางสาวนิภาวรรณ    ณ สุวรรณ  25  25  10  16  76
นางสาวเสาวลักษณ์    สงพินิจ  25  25  10  20  80
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s