ม.6/1 ภาคเรียนที่2/55

:: ม 6/1 ::

ผลการเรียน 6/1

ประวัติ
25
ศาสนา
25
กลางภาค
20
ปลายภาค
30

100
คะแนน

นายอิลมีฮาฟีซี    เจ๊ะสารี  25  23  14  18  80
นางสาวศรสวรรค์    วิวัชนะ  25  25  15  24  89
นางสาววรรณอัฟนัน    โต๊ะตีเต  25  19  16  14  74
นางสาววิรุฬห์พร    ช้างแก้ว  25  25  14  25  89
นางสาวสุทธิมา    จุ่งสกุล  25  25  15  19  84
นางสาวชนัญชิดา    ดำเรืองศรี 25  25  14  17  81
นายมะอารอฟาต    ลาเตะ  25  24  11  25  85
นางสาวกัญญ์วรา    วงศ์กระพันธุ์  25  25  15  22  87
นางสาวซาฟียะห์    จันทร์โหนง  25  24  14  23  86
นางสาวซูลีฮา    มะแซ  25  24  10  14  73
นางสาวณัฐนรี    สัทธาธรรมกุล  25  25  12  14  76
นางสาวนลินา    กระจ่างพัฒน์วงษ์ 25  25  10  16  76
นางสาวนิรีนา    นิโมง  25  17  10  15  67
นางสาวนูรฟาตีฮะห์    โตะ  25  24  10  16  75
นางสาวอานิส    หะยีลาเปะ  25  24  10  19  78
นางสาวอิศราภรณ์    อภิวัฒน์  25  25  15  23  88
นางสาวฮุสนี    แวหะมะ  25  23  15  20  83
นางสาวนฤภร    ดวงจันทร์  25  25  12  23  85
นางสาวฟิรดาวส์    เบ็ญอาหลี  25  24  11  19  79
นางสาวฐานิกา    หนูคงแก้ว  25  25  12  24  86
นางสาวนัสรีน    เซะบากอ  25  24  16  20  85
นางสาวศศิวิมล    โสนมัด  25  25  13  21  84
นางสาวฮัสบีญา    เต๊ะมะสุ  25  18  11  17  71
นางสาวมูลีย่า    หะยีมา  25  23  12  18  78
นางสาวนูลีซา    บาเหม  25  24  13  15  77
นางสาวฟาติล    แวหามะ  25  24  15  19  83
Advertisements

5 Comments

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

5 responses to “ม.6/1 ภาคเรียนที่2/55

 1. มิสวิรุฬห์พร

  โล่งจังเลย

 2. หนูชื่อนูลีซาเลขที่32

  คะแนนน่ารักจุงงงง

 3. เร็วมากกก!!! อาจารย์

 4. ชนัญชิดา

  อาจารย์คะ หนูส่งไปทั้งสองใบงานแล้วแต่คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ ชืีอ นางสาวชนัญชิดา ดำเรืองศรี

 5. อิศราภรณื อภิวัฒน์

  นู๋ไปสอบสัมพาทมา จะรีบตามสอบด่วนๆขร๊าาาา

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s