ผลการเรียนม.6/12

:: ม 6/12 ::

ผลการเรียน 6/12 ประวัติ
25
ศาสนา
25
กลางภาค
20
ปลายภาค
30
100
คะแนน
นายจิรวุฒิ    บุรีแสง
นางสาววรรณา    ราชพฤกษ์  25  25  6  8  64
นสเสาวภาคย์    โกศลกาญจน์ 25  25  9  13  72
นายจิรกิตต์    แก้วเพชร  25  25  5  13  68
นายนัฐพร    สุวรรณคูหา  25  25  10  17  77
นายฟาเดล    นิจิ  25  0  5  14  41
นายอับดุลฮากิม    เจ๊ะสนิ  25  18  9  14  66
นายฮิลมีย์    ราโมง  25  11  5  15  56
นางสาวปรีดิ์นุช    นวลเอียด  25  25  9  18  77
นายกาบาฮา    เกลี้ยงแก้ว  25  25  6  16  72
นางสาวสดุดี    นวลจริง  25  25  9  15  74
นางสาวผควัลย์    ขวัญซ้าย 25  25  11  16  77
นายโชคชัย    ฉุยฉ่อง  25  25  8  16  74
นายสิทธิเอก    เพชรนุ้ย  25  25  9  15  74
นายอดิศักดิ์    แท่นทอง  25  25  9  14  73
นายอารีฟีนท์    สาแล๊ะ  25  18  11  17  71
นายอัลอลิฟ    อนายาตุลา  –  –  –  –  –
นางสาวฐิติมา    ตาราช  25  25  7  11  68
นางสาวศิริพร    แดงเพ็ง  25  25  9  13  72
นางสาวสุดาพร    โชติชโลธร  25  25  6  10  66
นางสาวขัติยา    บีรู  25  18  8  15  66
นางสาวนูรีซัน    ตาเห  25  24  8  12  69
นางสาวฟิตตรี    หะมะ  25  18  7  11  61
นางสาวรอฮายา    สะดียามู  25  17  7  14  63
นางสาวอัสมา    สุหลง  25  18  8  16  67
นายอะนัส    เจ๊ะแว  25  24  12  20  81
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s