:: ใบงานที่ 4 ::

 1. นิโรธ คือ อะไร
  • ความดับทุกข์ การดับสนิทแห่งทุกข์ทางใจ ความดับทุกข์คือการดับเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นเอง เมื่อทุกข์ดับความสุขก็จะบังเกิดขึ้น
 2. หลักธรรมที่เกิดสุขจึงเป็นหลักธรรมที่ควรบรรลุ ได้แก่อะไรบ้าง
  • สุข 2 คิหิสุข
 3. ความสุข คือ อะไร
  • ความดับทุกข์การสิ้นทุกข์ (นิโรธ) ทั้งปวง
 4. ความสุข 2 ลักษณะ ได้แก่ อะไร
  1. กายิกสุข
  2. เจตสิกสุข
 5. กายิกสุข หมายถึง 
  • ความสุขทางกาย คือ ความสุขที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ความสุขที่ได้ยินเสียงไพเราะ ได้ลิ้มรสอาหารอร่อย ได้มองเห็นสิ่งที่สวยงาม ได้ดมกลิ่นที่หอมสดชื่น และได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่ม
 6.  เจตสิกสุข หมายถึง
  • ความสุขทางใจ คือความสบายใจ การมีจิตใจเบิกบานสดชื่อแจ่มใส ความไม่ขุ่นข้องหมองใจ
 7. คิหิสุข  หมายถึง อะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • หมายถึง สุขของคฤหัสถ์ คือ ความสุขของชาวบ้าน ประกอบด้วย อัตถิสุข  โภคสุข  อนณสุข และอนวัชชสุข
 8.  อัตถิสุข หมายถึง
  •  ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง ด้วยความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยขอบธรรม
 9. โภคสุข หมายถึง 
  • ความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น ใช้เลี้ยงชีพ ใช้เลี้ยงผู้ที่ควรเลี้ยง และใช้บำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ
 10. อนณสุข หมายถึง 
  • ความสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร
 11. อนวัชชสุข หมายถึง
  •  ความสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใคร ๆ ไม่ติเตียน ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s