:: หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ::

 1.  มูลเหตุการเกิดศาสนา ได้แก่อะไรบ้าง?
  1. ความไม่รู้ในธรรมชาติ
  2. ความกลัวธรรมชาติ
  3. ความภักดี
  4. ความต้องการแก้ปัญหาสังคม
  5. ความรู้แจ้งเห็นจริง
 2. ศาสนาแบ่งได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
  1. อเทวนิยม คือ ศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า
  2. เทวนิยม คือ ศาสนาที่มีพระเจ้า 
   • เอกเทวนิยม
   • พหุเทวนิยม
 3. ความจำเป็นที่ต้องนับถือศาสนามีอะไรบ้าง?
  • ความต้องการทางจิตใจ  เพราะศาสนาสอนให้ผู้นับถือเป็นคนดี 
 4. ประโยชน์ของศาสนาได้แก่อะไร?
  1. เป็นแหล่งกำเนิดจริยธรรม
  2. สอนให้มนุษย์ปกครองตนเองได้
  3. ทำให้มนุษย์มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
  4. ทำให้สังคมเป็นปึกแผ่น
  5. เป็นบ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรม
 5. องค์ประกอบของศาสนา ได้แก่อะไรบ้าง ?
  1. ศาสดา
  2. คัมภีร์
  3. ผู้สืบทอดศาสนา
  4. พิธีกรรม
  5. ศาสนสถาน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ศาสนาช่วงชัันที่ 4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s