:: ทดสอบสถาบันกษัตริย์ ::

1. พระราชนามของพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “พ่อขุน” มีความหมายสัมพันธ์กับข้อใด

 1.     ปิตาธิปไตย
 2.     ราชาธิปไตย
 3.     ธรรมาธิปไตย
 4.     ประชาธิปไตย

2. สถานภาพของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาที่มีชื่อเรียกนำหน้าว่า “พระเจ้าหรือสมเด็จพระเจ้า”    เพราะได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใด

 1.      แนวคิดพระพุทธศาสนา
 2.      แนวคิดศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 3.      แนวคิดจากกษัตริย์ขอม
 4.      แนวคิดจากอาณาจักรสุโขทัย

 3. หลักธรรมใดในพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตแห่งพระราชจริยาวัตรเกี่ยวกับคุณธรรมข้อปฏิบัติทางด้านการปกครองของพระมหากษัตริย์

 1.       ทศพิธราชธรรม
 2.       ราชจรรยานุวัตร
 3.       จักรวรรดิวัตร
 4.       โภคิยธรรม

 4. การทำศึกสงครามระหว่างไทยกับพม่ายุติได้โดยสิ้นเชิงจนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นในสมัยใด

 1.        สมัยรัชกาลที่ 1
 2.        สมัยรัชกาลที่ 2
 3.        สมัยรัชกาลที่ 3
 4.        สมัยรัชกาลที่ 4

 5. ข้อใดเป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5

 1.         การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
 2.         การปฏิรูปการจัดเก็บระบบภาษีใหม่
 3.         การผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นมาใช้ครั้งแรก
 4.         ออกกฎหมายห้ามจำหน่ายฝิ่น

 6. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยสิทธิธรรมโดยสถานการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย

 1.         สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 2.          สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 3.          สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 4.          สมเด็จพระมหาธรรมราชา

 7. ตำแหน่งใดเป็นองค์รัชทายาท ผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์ของอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

 1.        สมเด็จหน่อพุทธางกูร
 2.         พระมหาอุปราช
 3.         พระบัณฑูรให­ญ่ และพระบัณฑูรน้อย
 4.         กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

 8. พระราชพิธีใดเป็นพระราชพิธีการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระมหากษัตริย์

 1.          พระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร
 2.          พระราชพิธีสมโภชพระนคร
 3.          พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 4.           พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

9. เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในข้อใดที่เป็นสัญ­ลักษณ์ที่แสดงถึงความเชื่อว่ากษัตริย์คือเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จากสวรรค์มาปราบทุกข์เข็ญให้กับมนุษย์

 1.          เครื่องสูง
 2.          เครื่องราชกกุธภัณฑ์
 3.          พระแสงศาสตราวุธ
 4.          พระราชลั­ญจกร

10. เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในข้อใด ใช้เวลาเสด็จพระราชดำเนินขบวนพยุหยาตราของพระมหากษัตริย์

 1.          เครื่องราชกกุธภัณฑ์
 2.          เครื่องราชูปโภค
 3.         เครื่องสูง
 4.         เครื่องทรง
Advertisements

2 Comments

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

2 responses to “:: ทดสอบสถาบันกษัตริย์ ::

 1. ฑูตสวรรค์

  ทำไมไม่เฉลยด้วย่ละคะ

 2. อยากได้เฉลย อิอิ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s