:: ทดสอบเวลาและยุคสมัย ::

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

 1. การแบ่งช่วงเวลาโดยกว้าง ๆ คือ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์และยุคสมัยประวัติศาสตร์
 2.  การแบ่งช่วงเวลาในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยึดถืออายุของหลักฐานทางด้านสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นเกณฑ์
 3.  การกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์มีการกำหนดเวลาเป็น วัน เดือน ปี อย่างถูกต้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 4.  ยุคสมัยประวัติศาสตร์มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนกว่ายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์

2. ข้อใดเป็นพัฒนาการของมนุษย์ในยุคสำริด

 1.   มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือหินที่มีความประณีตมากขึ้น
 2.   มนุษย์รู้จักถลุงแร่เหล็กมาทำเป็นเครื่องใช้ที่มีความแข็งแกร่งกว่าโลหะอื่น ๆ
 3.   มนุษย์รู้จักนำโลหะมาทำเครื่องมือและอาวุธต่าง ๆ
 4.   มนุษย์รู้จักทำเครื่องใช้จากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และมีการทำภาชนะดิน

3. การกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ตรงกับข้อใด มากที่สุด

 1.    ทำให้รู้เหตุการณ์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในอดีตได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
 2.    ทำให้สามารถจดจำเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 3.    ทำให้สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
 4.   ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์มีความลึกซึ้งและเข้าใจง่าย

4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีความหมายตรงกับข้อใด

 1.   สิ่งต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อสังคม ควรค่าในการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
 2.   ร่องรอยจากสิ่งต่าง ๆ ในอดีตที่ตกค้างมาถึงปัจจุบัน ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
 3.   หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บุคคลในอดีตสร้างเพื่อชนรุ่นหลัง
 4.   โบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

 5. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในเรื่องใดมากที่สุด

 1.    ช่วยให้การสืบค้นข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
 2.    ช่วยให้ทราบเรื่องราวในอดีตอย่างถูกต้องที่สุด
 3.    ช่วยบันทึกเรื่องราวในอดีตได้อย่างยาวนาน
 4.     เป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้

6. ผู้ใดได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ของชาวกรีก

 1.     เฮโรโดตัส
 2.      ซือ หม่า เชียน
 3.      เดวิด ฮูม
 4.      วอลแตร์

7. ยุคของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมโรมัน และอารยธรรมขอม จัดอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ใด

 1.     สมัยปัจจุบัน
 2.     สมัยใหม่
 3.     สมัยกลาง
 4.    สมัยโบราณ

8. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประวัติศาสตร์สากลกับประวัติศาสตร์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อศึกษาช่วงเวลาทาง ประวัติศาสตร์ใช้วิธีการตามข้อใด

 1.    ยึดประวัติศาสตร์สากลเป็นหลัก
 2.     ยึดประวัติศาสตร์ชาติของตนเองเป็นหลัก
 3.    เปรียบเทียบช่วงเวลาของศักราช
 4.     เปรียบเทียบหลักฐานทางประวัติศาสตร์

9. ข้อใดเป็นหลักฐานลายลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จัดอยู่ในสมัยโบราณทั้งหมด

 1.     มหากาพย์มหาภารตะ พงศาวดาร
 2.     มหากาพย์รามายณะ พระไตรปิฎก
 3.     พระราชพงศาวดาร หนังสือประวัติศาสตร์
 4.     จดหมายเหตุ บทความ

10. หลักฐานลายลักษณ์ประเภทใดจัดเป็นหลักฐานทางตำนานที่เกี่ยวกับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

 1.     ตำนานสิงหนุวิติกุมาร
 2.     ตำนานเมืองเชียงใหม่
 3.     ตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์
 4.     ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

One response to “:: ทดสอบเวลาและยุคสมัย ::

 1. Formily@Thailand

  ขอบคุณนะคะ มีประโยชน์สำหรับผู้ศึกษามากๆ ค่ะ (Thank You)

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s