:: ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ::

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ยุคต่าง ๆ ในดินแดนประเทuศไทยแบ่งเป็น ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่

  1. ยุคหินเก่า มีอายุระหว่าง 500,000 หรือ 200,000 ปีถึง 10,000 ปี มนุษย์ในยุคนี้รู้จักใช้หินนำมากระเทาะแบบหยาบหน้าเดียว “แบบสับตัด” มีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ตามถ้ำ เพิงผา เลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์ เก็บผลไม้ตามธรรมชาติ มีการย้ายถิ่นฐานไปตามแหล่งอาหาร
  2. ยุคหินกลาง อายุ 10,000 – 8,000 ปี มนุษย์ในยุคนี้มีมากกว่ายุคหินเก่า มีการปรับปรุงเครื่องมือหินให้ประณีตขึ้น นำเปลือกหอยมาทำเครื่องมือ เครื่องใช้ ทำเครื่องปั้นดินเผา นำพืชมาใช้ประโยชน์ มีพิธีการฝังศพ อาศัยตามถ้ำ ย้ายถิ่นฐานไปตามแหล่งอาหาร
  3. ยุคหินใหม่ มีอายุประมาณ 8,000 – 3,000 ปี มนุษย์ในยุคนี้มีความเจริญพอสมควร มีเทคนิคการทำเครื่องมือหินที่ก้าวหน้าขึ้น รู้จักทำเครื่องจักสาน ทำเครื่องปั้นดินเผา ทำหิน ใช้เปลือกหอยมาทำเครื่องประดับ มีพิธีกรรม รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มีการตั้งหลักแหล่งอยู่กับที่ มนุษย์ในยุคนี้จึงมีการพัฒนา สร้างสรรค์วัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องต่อมา
  4.  ยุคโลหะ   มีอายุประมาณ 3,000 ปี หรือ 500 ปีก่อนพุทธศักราช ถึงประมาณ พ.ศ. 1000 เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักนำโลหะบางชนิดมาทำเครื่องมือเครื่องใช้แทนหิน เริ่มจากการนำเอาทองแดงกับดีบุกมาหลอมรวมกันเป็น “สำริด” แล้วพัฒนาต่อมาจนมีความรู้เรื่องถลุงเหล็ก ทำเครื่องมือเหล็กใช้ซึ่งแข็งแรงกว่าสำริด มีความรู้ทางด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทอผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม ทำเครื่องปั้นดินเผา รู้จักทำคูน้ำ ขุดสระเก็บน้ำ การเดินทะเล มีพิธีกรรม มีศิลปะและ ภาพเขียนต่าง ๆ

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s