:: การเมืองการปกครองหน้า 4 ::

• ลักษณะสำคัญของรูปแบบบริหารส่วนกลาง มีดังนี้

 1. เป็นการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าศูนย์กลางมากขึ้น
 2. แยกราชการทหารและพลเรือนออกจากกัน
 3. การปรับปรุงจตุสดมภ์ให้มีฐานะเป็นกรม ส่วนหน้าที่คงเดิม แต่เรียกชื่อใหม่ดังนี้
  1. กรมเมือง เรียก นครบาล
  2. กรมวัง เรียก ธรรมาธิกรณ์
  3. กรมคลัง เรียก โกษาธิบดี
  4. กรมนา เรียก เกษตราธิการ

• การจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคหรือหัวเมือง มีการปรับปรุงอย่างไรบ้าง

 1.  ยกเลิกเมืองลูกหลวง หรือหัวเมืองชั้นใน และลดฐานะลงเป็นเมืองจัตวา มีผู้รั้งปกครอง
 2. ลดอำนาจของเจ้าเมืองหัวเมืองชั้นในให้หเป็นผู้รั้ง ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ เป็นการขยายเขตการปกครองของเมืองหลวงออกไป
 3. แบ่งเมืองพระยามหานครเป็นเมือง เอก โท ตรี ตามขนาดของเมือง
 4. ภายในเมืองในราชธานีและหัวเมืองชั้นนอกจัดการปกครองท้องที่เป็นเมือง แขวง ตำบล

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย เริ่มตั้งแต่สมัย พระเพทราชาถึงสิ้นกรุงศรีอยุธยา

ข้อแตกต่างระหว่างการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายกับสมัยพระบรมไตรโลกนาถคือ ไม่มีการแบ่งทหารและพลเรือนออกจากกัน โดยอัครมหาเสนาบดีทั้งสมุหกลาโหมและสมุหนายกดูแลทั้งทหารและพลเรือน แต่แบ่งหัวเมืองดูแล คือ ให้สมุหกลาโหมดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ และสมุหนายกดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: เฉลยประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s