:: ประว้ติศาสตร์หน้า 8 ::

 • การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้แก่
  • ชักชวนให้ประชาชนเปลียนแปลงการแต่งกาย โดยหันมาสวมกางเกงและสวมเสื้อนอกผูกเนคไทตามแบบตะวันตก
  • ประกาศยกเลิกพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
  • ยกย่องสติว่ามีความสามารถและมีฐานะเท่าเทียมบุรุษ
  • การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อวางระเบียบประเพณีวัฒนธรรม
 • จงยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้แก่
  • ลัทธิทหารนิยม ตั้งกรมยุวชนทหาร
  • แนวคิดการสร้างชาติ
  • รัฐนิยม
 • รัฐนิยมซึ่งมีส่วนสร้างความทันสมัยในสังคมไทย ได้แก่
  • เปลี่ยนชื่อสยามเป้นไทย
  • เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ จาก 1 เมษา เป็น 1 มกรา
  • เปลี่ยนเนื้อร้อง และทำนองเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีให้เข้ากับชื่อใหม่ของประเทศ
  • กำหนดวันชาติขึ้นใหม่เป็น 24 มิถุนายน
  • ปรับปรุงวิถีชีวิตของคนในสังคม เช่น กำหนดให้ประชาชนเคารพธงชาติ เลิกกินหมาก พลู ใช้ช้อนส้อมแทนรับประทานด้วยมือ
  • การใช้ภาษาเขียน และภาษาพูด รัฐบาลสั่งงดใช้สระ 5 ตัว พยัญชนะ 13 ตัว
  • บังคับให้ใช้คำสรรพนามให้ถูกต้อง เช่น ฉันสำหรับ บุรุษที่ 1 ท่านสำหรับบุรุษที่ 2 และยกเลิกใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด
  • การล้มเลิกการพระราชทานราชทินนามเป้น ขุน หลวง พระ พระยา เจ้าพระยา ยกเลิกราชทินนามกลายเป็นนายกันหมด
 • ปัญหาสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่  ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายใน ได้แก่ ปัญหาโจรผ้ร้าย การทุจริต ฉ้อราษฏร์บังหลวง
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ
  • การขยายตัวด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
  • เกิดภาวะความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  • การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
  • การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก
Advertisements

1 Comment

Filed under :: เฉลยใบงานประวัติศาสตร์ ม.6 ::

One response to “:: ประว้ติศาสตร์หน้า 8 ::

 1. พัชรีดา สุวรรณวงษ์ ม.6/6

  ชอบจังเลยค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s