เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

1) โดยทั่วไปเราจะใช้แผนที่เพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก. คำนวนหาเวลา
ข. ฝึกทักษะการใช้สัญลักษณ์
ค. หาตำแหน่งที่ตั้ง
ง. ศึกษาพื้นที่ของโลก

2) ประโยชน์ที่เราได้รับมากที่สุดจากแผนที่คืออะไร
ก. ทราบข้อมูลเบื้องต้น
ข. ทราบสัญฐานของโลก
ค. ทราบลักษณะของพื้นที่
ง. ทราบขนาดของโลก

3) แผนที่ที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร
ก. มีสีสันสวยงาม
ข. มีข้อมูลถูกต้อง
ค. ใช้วัสดุราคาแพง
ง. ดูแล้วเข้าใจง่าย

4) อั๋มจะขับรถจากสงขลาไปเชียงใหม่ อั๋มควรใช้แผนที่ข้อใด
ก. แผนทีแสดงที่ตั้งและอาณาเขต
ข. แผนที่แสดงเขตการท่องเที่ยว
ค. แผนที่แสดงเส้นทางหลวง
ง. แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ

5) เมื่อนักเรียนเห็นสีน้ำตาลบนแผนที่แสดงว่าบริเวณดังกล่าวเป็นอะไร
ก. ที่ราบลุ่ม
ข. ที่ราบสูง
ค. ทะเลทราย
ง. แม่น้ำ

6) ถ้าไม่มีทิศทางกำหนดไว้บนแผนที่ให้ถือว่าด้านบนของแผนที่เป็นทิศอะไร
ก. ทิศเหนือ
ข. ทิศใต้
ค. ทิศตะวันตก
ง. ทิศตะวันออก

7) องค์ประกอบข้อใดของแผนที่ใช้หาเมืองบนแผนที่
ก. ขอบระวาง
ข. เส้นโครงแผนที่
ค. เส้นชั้นความสูง
ง. พิกัดภูมิศาสตร์

8) ประเทศไทยอยู่ที่ 105 องศาตะวันออก ประเทศออสเตรเลียอยู่ที่ 120 องศาตะวันออก ประเทศไทยมีเวลาต่างกับออสเตรเลียกี่ชั่วโมง
ก. 1 ชั่วโมง
ข. 2 ชั่วโมง
ค. 3 ชั่วโมง
ง. 4 ชั่วโมง

ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามต่อไปนี้
เบริ์ดต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยุโรป โดยกำหนดว่าจะออกเดินทางจากประเทศไทยในคืนวันศุกร์เวลา 21.00 น.เครื่องบินจะจอดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยใช้เวลาในการบิน 7 ชั่วโมง เบริดอยากให้เพื่อนมารับ แต่เบริดไม่ทราบว่าจะถึงกรุงลอนดอนเวลาใด

9) เครื่องบินจะถึงกรุงลอนดอนเวลาใด
ก. ศุกร์ 21.00 น
ข. ศุกร์ 22.00 น
ค. เสาร์ 04.00 น.
ง. เสาร์ 05.00 น.

10) เบริดจะต้องตั้งเวลานาฬิกาข้อมืออย่างไร
ก. หมุนถอยหลัง 7 ชั่วโมง
ข. หมุนถอยหลัง 8 ชั่วโมง
ค. หมุนให้เร็วกว่าเดิม 7 ชั่วโมง
ง. หมุนให้เร็วกว่าเดิม 8 ชั่วโมง

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s