หน้าที่พลเมือง ชุดที่ 4

1. ชายไทยที่อายุย่างเข้า 21 ปีจะต้องไปติดต่อที่อำเภอหรือภูมิลำเนาของตนเพื่ออะไร

 1. ทำบัตรประชาชน
 2. ขึ้นทะเบียนทหาร
 3. ตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
 4. รับหมายกำหนดการไปรับราชการทหาร

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการหมั้น

 1. ศาลมีสิทธิสั่งให้ทั้งคู่สมรสกันได้
 2. การที่ชายหญิงยินยอมเป็นสามีภรรรยากัน
 3. ชายและหญิงตกลงกันว่าจะแต่งงานกันในอนาคต
 4. สินสอดทองหมั้นต้องตกเป็นของฝ่ายหญิงในทุกกรณี

3. ชายและหญิงที่แต่งงานกันแล้วสินสอดจะตกเป็นของใคร

 1. สินสมรสของทั้งคู่
 2. สินส่วนตัวของฝ่ายชาย
 3. สินส่วนตัวของฝ่ายหญิง
 4. บิดามารดาของฝ่ายหญิง

4. ข้อใดหมายถึงสินส่วนตัวของคู่สมรส

 1. ของหมั้น
 2. ทรัพย์ได้มาก่อนการสมรส
 3. ทรัพย์ได้มาระหว่างการสมรส
 4. เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับ

5. ข้อใดไม่ใช่การสิ้นสุดของการสมรส

 1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย
 2. การหย่าโดยการยินยอม
 3. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
 4. คู่สมรสไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา 4 เดือน

6. ผู้ใดคือทายาทโดยธรรมอันดับแรกตามกฏหมาย

 1. คู่สมรสและบุตร
 2. บิดาและมารดาของผู้ตาย
 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาของผู้ตาย
 4. คู่สมรส บุตรและบิดามารดาของผู้ตาย

7. ข้อใดคือการแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฏหมายของประชาชน

 1. แก้ไขตัวบทกฏหมายให้รัดกุมและเพิ่มโทษ
 2. กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 3. พัฒนาการศึกษาและความสำนึกในหน้าที่ต่อส่วนรวมของประชาชน
 4. ถูกทุกข้อ

8. ข้อใดคือความหมายของมรดก

 1. ทรัพย์ทุกชนิดของผู้ตาย
 2. ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย
 3. ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของผู้ตายด้วย
 4. ไม่มีข้อใดถูก

9. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการอบรมความรู้ทางด้านกฏหมาย

 1. ต้องการให้ประชาชนรู้ว่ามีอะไรบ้าง
 2. ต้องการให้ประชาชนอยู่ในความสงบเรียบร้อย
 3. ต้องการให้ประชาชนรู้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศปฏิบัติกันอย่างไร
 4. ต้องการให้ประชาชนรู้ว่าสิ่งที่ทำแล้วเป็นความผิดต่อกฏหมายจะได้หลีกเลี่ยง

10. ถ้าประชาชนทั้งประเทศไม่ปฏิบัติตามกฏหมายของบ้านเมืองแล้ว จะเกิดผลกระทบอย่างไร

 1. ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้น
 2. จะต้องมีตำรวจคอยปราบปรามมากขึ้น
 3. ประเทศจะถูกคุกคามจากภายนอกได้ง่าย
 4. จะกระทบกระเทือนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s