หน้าที่พลเมือง ชุดที่ 1

1. กฏหมายกับศิลธรรมแตกต่างกันในด้านใด

 1. กฏหมายเป็นข้อห้าม ศีลธรรมเป็นข้อบังคับ
 2. กฏหมายเป็นคำสั่ง ศืลธรรมเป็นข้อห้าม
 3. กฏหมายเป็นข้อบังคับ ศีลธรรมเป็นข้อห้าม
 4. กฏหมายเป็นข้อควรปฏิบัติ ศีลธรรมเป็นข้อบังคับ

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกฏหมาย

 1. ต้องมีสภาพบังคับ ผู้ฝ่าฝืนถูกลงโทษ
 2. ต้องเป็นข้อกำหนดที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
 3. ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. ต้องเป็นคำสั่งที่ใช้ได้เสมอไป

3. กฏหมายมีสภาพบังคับ หมายความว่าอย่างไร

 1. มีผลใช้บังคับได้ตลอดไป
 2. ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมได้รับโทษ
 3. ไม่มีผู้ใดฝ่าฝืนกฏหมายได้
 4. ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตาม

4. ข้อใดจัดอยู่ในประเภทของกฏหมายเอกชน

 1. กฏหมายอาญา
 2. กฏหมายแพ่ง
 3. กฏหมายรัฐธรรมนูญ
 4. กฏหมายปกครอง

5. ข้อความในข้อใดถูกต้องที่สุด

 1. ทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฏหมาย
 2. กฏหมายที่ดีต้องยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติ
 3. คำพิพากษาของศาลเป็นที่มาของกฏหมาย
 4. หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นผู้ใช้อำนาจในการตรากฏหมายและเลิกล้มกฏหมาย

6. การกระทำของบุคคลในข้อใดที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขและความมีระเบียบในสังคม

 1. สมศรีปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด
 2. สมหมายเรียนจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์
 3. สมควรเป็นอาจารย์สอนวิชากฏหมายในมหาวิทยาลัย
 4. สมศักดิ์ประกอบอาชีพทนายความรับพิจารณาว่าความทั่วไป

7. ข้อใดไม่ใช่กฏหมายมหาชน

 1. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
 2. กฏหมายรัฐธรรมนูญ กฏหมายอาญา
 3. กฏหมายที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
 4. กฏหมายกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชน

8. กฏหมายมีความคล้ายคลึงกับกฏเกณฑ์ทางศีลธรรมอย่างไร

 1. เป็นหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
 2. สามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
 3. มีบทลงโทษสำหรับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตาม
 4. ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม

3 Comments

Filed under :: ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ::

3 responses to “หน้าที่พลเมือง ชุดที่ 1

 1. Nat jank

  ขอบคุณนะคะสำหรับแนวข้อสอบดีๆ ขอเฉลยด้วยได้รึเปล่าคะ

 2. มีไหนนี่ เฉลย อ่ะ ” เฮ้อ ” เฉลยก็ไม่มี

 3. ขอบคุณมากครับ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s