:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 1 ::

1) ข้อใดกล่าวถึงตำแหน่งของโลกได้ไม่ถูกต้อง
ก. อยู่ระหว่างดาวศุกร์กับดาวอังคาร
ข. อยู่ใกล้ชิดกับดาวเนปจูน
ค. อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 3
ง. อยู่ถัดต่อมาจากดาวศุกร์

2) โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทางประมาณเท่าใด
ก. 39 ล้านกิโลเมตร
ข. 93 ล้านไมล์
ค. 39 ล้านล้านไมล์
ง. 93 ล้านกิโลเมตร

3) โลกมีขนาดใกล้เคียงกับดาวเคราะห์ดวงใด
ก. ดาวศุกร์
ข. ดาวอังคาร
ค. ดาวพฤหัส
ง. ดาวเสาร์

4) ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลของโลกไม่ถูกต้อง
ก. มีสัณฐานกลมรีคล้ายส้ม
ข. เป็นสมาชิกของระบบสุริยะ
ค. ถือกำเนิดจากกลุ่มก๊าซร้อน
ง. หมุนโคจรรอบกลุ่มดาวฤกษ์

5) พื้นที่โลกส่วนใดมีมากที่สุด
ก. ธรณีภาค
ข. อุทกภาค
ค. ชีวภาค
ง. บรรยากาศภาค

6) เพราะเหตุใดพื้นน้ำส่วนที่เป็นมหาสมุทรอาร์กติกจึงมีความสำคัญน้อย
ก. อยู่ห่างไกลจากทวีปใหญ่ของโลก
ข. อากาศหนาวเย็นมนุษย์อาศัยไม่ได้
ค. พื้นผิวเป็นน้ำแข็งมีประโยชน์น้อย
ง. เป็นเขตทดลองอาวุธนิวเคลียร์

7) ส่วนที่เป็นพื้นดินหรือทวีปคิดเป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่โลก
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 20
ค. ร้อยละ 30
ง. ร้อยละ 40

8) ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดคือมหาสมุทรแปซิฟิก
ข. ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลแคสเปียน
ค. เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะกรีนแลนด์
ง. ทวีปที่ใหญ่ที่สุดคือทวีปแอฟริกา

9) แม้จะมีการแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆ เพื่อสะดวกในการศึกษา แต่ทำไมจึงมีเรื่องราวของโลกอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้
ก. เพราะโลกมีพื้นที่กว้างใหญ่
ข. เพราะแบ่งส่วนยังไม่ชัดเจน
ค. เพราะขาดอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษา
ง. เพราะโลกเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมา

10) ลักษณะภูมิประเทศแบบใดของโลกที่มีอาณาบริเวณน้อยที่สุด
ก. ที่ราบ
ข. ที่ราบสูง
ค. เนินเขา
ง. ภูเขา

Advertisements

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

2 responses to “:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 1 ::

  1. ศุภษา

    ไม่มีเฉลยหรอ

  2. pex

    ต้องการแบบ ทำได้เลย และกด เฉลยได้เลย ครับ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s