:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 2 ::

1) เพราะเหตุใดที่ราบจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง
ก. มีแม่น้ำไหลผ่าน
ข. พื้นดินราบเรียบ
ค. มีฝนตกตลอดปี
ง. อุณหภูมิเหมาะสม

2) การจำแนกลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบสูงใช้ปัจจัยใดเป็นหลัก
ก. สภาพภูมิประเทศ
ข. ระดับความสูง
ค. ปริมาณน้ำฝน
ง. สาขาของแม่น้ำ

3) บริเวณที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่จะมีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด
ก. ที่ราบสลับเนินเขา
ข. ทะเลทรายกว้างใหญ่
ค. เทือกเขาสูงหลายเทือก
ง. เนินเขาสูงฐานเล็ก

4) ดร.อินเดียนา โจนส์ ต้องการจะไปศึกษาลักษณะภูมิประเทศในแถบเทือกเขา ควรไปศึกษา ณ พื้นที่ใดของโลก
ก. ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ
ข. ตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย
ค. ตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้
ง. ตะวันออกของทวีปแอฟริกา

5) เนินเขาและหุบเขาในแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เกิดจากการกระทำของสิ่งใด
ก. ลาวาภูเขาไฟ
ข. ตะกอนแม่น้ำ
ค. กระแสน้ำเย็น
ง. ธารน้ำแข็ง

6) เขตอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร มีลักษณะอย่างไร
ก. อุณหภูมิสูง ฝนตกชุก
ข. ฤดูร้อนอากาศอบอุ่น
ค. มีฝนตกชุกตลอดปี
ง. อากาศร้อนและแห้งแล้ง

7) ถ้านักเรียนเดินทางผ่านตอนกลางของทวีปแอฟริกา จะพบภูมิอากาศแบบใดมากที่สุด
ก. ทุ่งหญ้าสะวันนา
ข. ทะเลทรายเขตร้อน
ค. เมดิเตอร์เรเนียน
ง. มรสุมเมืองร้อน

8) ข้อใดมิใช่ปัจจัยสำคัญในการกำหนดลักษณะของพืชพรรณธรรมชาติ
ก. อุณหภูมิ
ข. สภาพพื้นที่
ค. ปริมาณน้ำฝน
ง. ระดับความสูง

9) ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป จะมีลักษณะภูมิอากาศแบบใดที่คล้ายคลึงกัน
ก. ร้อนชื้น
ข. อบอุ่นชื้น
ค. หนาวเย็น
ง. ภูเขา

10) พืชพรรณธรรมชาติในเขตอากาศแบบทุนดรา ส่วนใหญ่จะเป็นพืชชนิดใด
ก. ต้นสน
ข. ทุ่งหญ้า
ค. ไม้พุ่ม
ง. ตะไคร่น้ำ

Advertisements

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

2 responses to “:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 2 ::

  1. nanny

    ทำไมไม่มีเฉลยเลยย ต้องการเฉลยค่ะ

  2. อืม ต้องมีเฉลยจะได้รู้คำตอบที่ถูก

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s