:: ข้อสอบชุด 3 ::

1. สถาบันการเงินใดที่เป็นรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลเป็นประกัน

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. สถาบันการเงินใดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิก

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์
 4. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

3. สถาบันการเงินใดที่รับฝากเงินได้แม้จะมีเงินเพียงเล็กน้อย

 1. ธนาคารพาณิชย์
 2. ธนาคารออมสิน
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์
 4. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

4. สถาบันการเงินใดที่มีบริการเงินด่วนรับฝากถอนเงินนอกเวลาด้วย

 1. ธนาคารพาณิชย์
 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์
 4. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

5. การฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดคือการฝากประเภทใด

 1. ฝากประจำ
 2. ฝากเผื่อเรียก
 3. ฝากสะสมทรัพย์
 4. ฝากกระแสรายวัน

6. เหตุใดเราจึงควรออมทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน

 1. ได้ผลตอบแทน
 2. มีสภาพคล่องสูง
 3. มีความมั่นคงปลอดภัย
 4. ถูกทุกข้อ

7. ประโยชน์ของการออมทรัพย์ด้วยวิธีสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไร

 1. บริการเฉพาะสมาชิก
 2. ควบคุมการดำเนินงานได้
 3. ได้ทำงานร่วมกับสมาชิกอื่นๆ
 4. ปลอดภัยและได้เงินปันผลตอบแทน

8. ข้อดีของการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์คืออะไร

 1. ฝากได้หลายประเภท
 2. สะดวกและมีสภาพคล่องสูง
 3. ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

9. สถาบันการเงินใดที่เอื้อต่อการออมทรัพย์ของครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวเป็นข้าราชการ

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์
 4. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

10. สถาบันการเงินใดที่เอื้อต่อการออมทรัพย์ของนักเรียน

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์
 4. ธนาคารแห่งประเทศไทย

11. ถ้าต้องการได้ดอกเบี้ยจากเงินที่นำไปฝากธนาคารในอัตราสูง ควรฝากประเภทใด

 1. ประจำ
 2. เผื่อเรียก
 3. สะสมทรัพย์
 4. กระแสรายวัน

12. สถาบันการเงินใดที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารทหารไทย
 3. ธนาคารกสิกรไทย
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ::

One response to “:: ข้อสอบชุด 3 ::

 1. antieann

  มีเฉลยมั้ยค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s