การฟื้นฟูยุโรปตะวันออก

กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก คือ กลุ่มประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ที่สหภาพโซเวียตเข้าไปปลดปล่อยจากการยึดครองของกองทัพนาซี ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง แต่ภายหลังการปลดปล่อยย สหภาพโซเวียตกลับคงกองทัพของตนไว้ในประเทศเหล่านั้นและสนับสนุนให้พรรคคอมมิวนิสต์ของแต่ละประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลเดิม เปลี่ยนฐานะเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์และเป็นประเทศบริวารของสหภาพโซเวียต<

  1. ด้านการเมือง กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ โดยใช้รูปแบบรัฐธรรมนูญและองค์กรการปกครองของสหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลของกลุ่มประเทศเหล่านี้
  2. ด้านเศรษฐกิจ ทุกประเทศใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งรัฐเป็นผู้วางแผนและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกอย่าง เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกผูกพันกับระบบเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต เช่น เชคโกสโลวะเกียถูกกำหนดให้เป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมหนัก เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในขณะที่ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออกอื่นๆ มีรายได้หลักจากการเกษตรในรูปนารวม แม้สหภาพโซเวียตจะให้ความช่วยเหลือด้านอุตสาหกรรมแก่ประเทศเหล่านี้ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม
  3. ด้านสังคม รัฐบาลของแต่ละประเทศเข้าควบคุมศาสนจักรอย่างใกล้ชิด ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ สหภาพโซเวียตเป็นผู้กำหนดระบบการศึกษาและการดำรงชีวิต
  4. ด้านต่างประเทศ ในระยะแรกทุกประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออกต้องดำเนินนโยบายต่าประเทศผูกพันกับสหภาพโซเวียต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็น หลังจากนั้น แต่ละประเทศพยายามปรับท่าทีและลดระดับความผูกพันกับสหภาพโซเวียตลง เช่น ยูโกสลาเวียแม้ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์คลายความเข้มงวดทางการเมืองและเศรษฐกิจลง และหันไปผูกมิตรกับกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ส่วนแอลบาเนียหันไปรับความช่วยเหลือและผูกพันกับจีนคอมมิวนิสต์ โรมาเสียก็ดำเนินนโยบาย เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียตทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: เหตุการณ์ปัจจุบัน ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s