การฟื้นฟูประเทศยุโรปตะวันตก

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง ภารกิจอย่างแรกของทุกประเทศในยุโรป คือ การบูรณะและฟื้นฟูประเทศอย่างรีบด่วน แม้ทุกประเทศต้องเผชิญกับปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่ประเทศเหล่านั้นก็มิได้ท้อแท้ ต่างพยายามกอบกู้ความเป็นมหาอำนาจกลับคืนมา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้

  1. กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ต่างศรัทธาและยึดมั่นการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย แม้จะถูกท้าทายจากการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ รวมทั้งมีภาระหนักในการสร้างศักดิ์ศรีและขวัญกำลังใจแก่ประชาชน หลายประเทศมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพปกครองมาเป็นเวลานาน จนสามารถสร้างความก้าวหน้าแก่ประเทศ เช่น เยอรมันตะวันตก และอังกฤษ บางประเทศมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง หรือปกครองโดยรัฐบาลผสม เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี
  2. ด้านเศรษฐกิจ ความนิยมในลัทธิเสรีนิยมลดลงและถูกแทนทีด้วยการวางแผนเศรษฐกิจโดยรัฐบาลและการโอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐ กิจการใดก็ตามที่มีความจำเป็นต่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งเอกชนไม่อาจทำได้ดีหรือเอกชนค้ากำไรเกินควร รัฐบาลจะเข้าดำเนินกิจการนั้นแทน เช่น รัฐบาลอังกฤษได้โอนกิจการธนาคาร กิจการไฟฟ้า โทรศัพท์ และการขนส่งทางบกมาดำเนินการโดยรัฐ
  3. ด้านสังคม ทุกประเทศใช้นโยบายรัฐสวัสดิการ แต่มีมาตรการดำเนินงานที่แตกต่างกันและเน้นการให้บริการที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความจำเป็นของแต่ละประเทศ งานสวัสดิการสังคมพื้นฐานที่รัฐบาลแต่ละประเทศพยายามดำเนินการเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นใจตั้งแต่เกิดจนตาย คือ การประกันสุขภาพและสาธารณสุข การศึกษา บริการที่อยู่อาศัย การสงเคราะห์คนชรา คนพิการ เป็นต้น นโยบายรัฐสวัสดิการจะทำควบคู่กับการเรียกเก็บภาษีระบบก้าวหน้าซึ่งช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ที่มีรายได้สูงกับผู้ที่มีรายได้ต่ำ
  4. ด้านการต่างประเทศ ประเทศยุโรปส่วนใหญ่ดำเนินนโยบายต่างประเทศและผูกมิตรกับสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากความร่วมมือและการรวมกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกด้วยกันเอง บางประเทศยังคงดำเนินนโยบายเป็นกลาง เช่น สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่เข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต แต่เป็นที่ตั้งขององค์การกาชาดสากล และองค์การชำนัญพิเศษหลายองค์การของสหประชาชาติ
Advertisements

1 Comment

Filed under :: เหตุการณ์ปัจจุบัน ::

One response to “การฟื้นฟูประเทศยุโรปตะวันตก

  1. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s