อเมริกาเหนือ ๒

1) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดเป็นศูนย์กลางการค้าและประชากรหนาแน่นที่สุดของแคนาดาได้แก่เมืองใด
ก. ออตตาวา
ข. แวนคูเวอร์
ค. มอนทรีออล
ง. โตรอนโต

2) ประชากรส่วนใหญ่ของเม็กซิโกและอเมริกากลางมีเชื้อสายใด
ก. ยุโรป
ข. เมสติโซ
ค. มูแลตโต
ง. อาหรับ

3) ประเทศใดที่มีระบอบการปกครองแตกต่างจากประเทศอื่น
ก. คิวบา
ข. เม็กซิโก
ค. กัวเตมาลา
ง. ปานามา

4) บริเวณใดของอเมริกาเหนือที่มีประชากรเบาบาง
ก. หมู่เกาะอินดีสตะวันตก
ข. ชายฝั่งตะวันออกของทวีป
ค. ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีป
ง. ชายฝั่งภาคเหนือของทวีป

5) แหล่งแร่เหล็กที่สำคัญที่สุดของทวีปอเมริกาเหนืออยู่บริเวณใด
ก. เทือกเขาแอปปาเลเชียน
ข. ตะวันตกของเทือกเขาร็อกกี้
ค. ทะเลสาบสุพีเรีย
ง. เขตหินเก่าของทะเลบอลติก

6) การแบ่งเป็นแองโกลอเมริกาและลาตินอเมริกาใช้เกณฑ์ใดเป็นตัวแบ่ง
ก. ภูมิประเทศ
ข. ภูมิอากาศ
ค. วัฒนธรรม
ง. การเมือง

7) เทือกเขาสูงในภาคตะวันตกของอเมริกาเหนือมีความสำคัญในด้านใดมากที่สุด
ก. ต้นกำเนิดแม่น้ำ
ข. แหล่งประชากรหนาแน่น
ค. แหล่งเกษตรกรรมสำคัญ
ง. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก

8) ข้อใดไม่ใช่เขตเกษตรกรรมที่สำคัญและแหล่งประชากรหนาแน่น
ก. ที่ราบลุ่มทะเลสาบทั้ง 5
ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแมกแคนซี
ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี้
ง. ที่ราบแพรี่

9) ข้อใดไม่ได้เป็นต้นเหตุให้บริเวณตอนในของสหรัฐอเมริกาเป็นทะเลทราย
ก. เทือกเขาร็อกกี้กั้นขวางทางลม
ข. ความกว้างใหญ่ของพื้นที่
ค. อิทธิพลพื้นที่เข้าไม่ถึง
ง. เป็นที่ราบต่ำไม่อยู่ในทิศทางลมพัดผ่าน

10) กระแสน้ำใดที่ทำให้ชายฝั่งตะวันออกของแคนาดามีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว
ก. แลบราดอร์
ข. กัลป์สตรีม
ค. แคลิฟอเนีย
ง. แปซิฟิกเหนือ

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s