ออสเตรเลีย

1. ข้อใดแสดงลักษณะของทวีปออสเตรเลียได้ถูกต้องที่สุด?
เป็นแหล่งที่อุดมสมบรูณ์ด้วยแร่เชื้อเพลิงและพลังงาน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำสายใหญ่ๆ ไหลผ่าน
มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงคล้ายกับทวีปแอฟริกา
มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศอินเดีย

2.ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของประมาณ 3 ใน 5 ของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นอย่างไร?

เทือกเขาสูง
ที่ราบสูง
ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ที่ราบชายฝั่งทะเล

3.ภูมิประเทศของออสเตรเลียในข้อใดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุด?

ที่ราบนัลลาบอร์
ที่ราบลุ่มทะเลสาบแอร์
ที่ราบรอบอ่าวคาเปนตาเรีย
ที่ราบลุ่มแม่น้ำเมอร์เรย์-ดาร์ลิง

4. Great Barrier Reef หมายถึงสิ่งใด?

ที่ราบใหญ่ทางตะวันออกของออสเตรเลีย
แนวเทือกเขาสำคัญด้านตะวันออกของออสเตรเลีย
แนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก
ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย

5. ลักษณะภูมิอากาศบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
และตอนใต้ของออสเตรเลียคล้ายคลึงกับภูมิอากาศในข้อใดมากที่สุด ?

ภาคใต้ของยุโรปแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตอนใต้ของรัฐแคลิฟอเนีย
ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกา
ถูกทุกข้อ

6.ข้อใดมิใช่เหตุผลที่ทำให้ทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลียเป็นเขตเพาะปลูกที่สำคัญ?

มีเกาะปะการังอยู่ใกล้เคียง
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน
ได้รับอิทธิพลจากทะเล

7. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างไร?

ที่ราบ
ที่ราบสูง
ภูเขา
ที่ราบลุ่มแม่น้ำ

8. ลักษณะภูมิอากาศแบบใดที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ ?

อากาศอบอุ่นมีความชื้นมาก
อากาศแห้งแล้งแต่มีน้ำเพียงพอ
อากาศร้อนแบบทะเลทราย
อากาศร้อนแบบทุ่งหญ้าสะวันนา

9.เพราะเหตุใดลักษณะพืชพรรณธรรมชาติบนเกาะกินีจึงเป็นป่าดงดิบ ?

อยู่ใกล้ทะเล
มีพื้นที่เป็นเกาะ
มีฝนตกชุก
มีดินอุดมสมบูรณ์

10. ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในทุกประเทศของทวีปออสเตรเลีย?

ป่าไม้
สัตว์ป่า
สัตว์น้ำ
แร่ธาตุ

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s