:: สังคมและวัฒนธรรม::

1) ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมตะวันตก
ก. เป็นสังคมที่เชื่อมั่นตนเองสูงมากจนไม่เห็นความสำคัญของผู้อื่น
ข. เป็นสังคมของชนชั้นพ่อค้าหรือชนชั้นกลาง
ค. เป็นสังคมประชาธิปไตย
ง. เป็นสังคมเมือง

2) ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศตะวันตก
ก. มีลักษณะคล้ายคลึงกลมกลืนเป็นแนวเดียวกัน
ข. มีลักษณะแตกต่างกันหลายแบบ
ค. เหมือนกันทุกด้านยกเว้นด้านภาษา
ง. ไม่มีข้อถูก

3) รูปร่างเล็ก ผิวเข้ม ผมสีเข้ม ตาสีเข้ม ร่าเริง แจ่มใส รักสนุกสบาย ไม่ค่อยจริงจังกับชีวิต
หมายถึงผู้คนของประเทศใด
ก. อังกฤษ เนเธอร์แลนด์
ข. เยอรมัน เดนมาร์ก
ค. โปรตุเกส สเปน
ง. ลักแซมเบอร์ก สวิสตอนเหนือ

4) ปัจจัยสำคัญที่สุดทีทำให้ยุโรปใต้ปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาให้เจริญรวดเร็วเหมือนยุโรปเหนือเพราะ
ก. ความแตกต่างด้านภาษา
ข. ความแตกต่างของผู้คนพลเมือง
ค. ความแตกต่างทางศาสนา
ง. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี

5) ดินแดนที่เรียกว่า เบ้าหลอมทางวัฒนธรรม คือข้อใด
ก. ออสเตรเลีย
ข. นิวซีแลนด์
ค. สหรัฐอเมริกา
ง. แคนาดา

6) ภาษาในประเทศใดมิได้มาจากภาษาตระกูลโรมานซ์
ก. ฝรั่งเศส สเปน
ข. โปรตุเกส อิตาเลียน
ค. อังกฤษ ออสเตรีย
ง. ฝรั่งเศส อิตาเลียน

7) ประเทศคู่ใดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์
ก. ตุรกี กรีซ
ข. อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
ค. แคนาดา อิตาลี
ง. นิวซีแลนด์ สเปน

8) ศาสนาคริสต์ได้สร้างวัฒนธรรมที่เป็นการแสวงหาความดีงามและความสุขทางใจของชาวตะวันตก
แม้ว่าบางครั้งจะออกมาในรูปของความรื่นเริงสนุกสนาน แต่โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ
ก. สร้างนิสัยการเป็นผู้ให้ผู้เสียสละความรักและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ข. ส่งเสริมความศรัทธาเชื่อมั่นแก่กลุ่มชนอื่นต่อศาสนา
ค. ละทิ้งแนวความคิดเก่าๆ ที่ล้าสมัย
ง. วางแนวทางชีวิตให้คนกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือออกไป

9) วัฒนธรรมด้านใดที่ชาวตะวันตกถือว่าเป็นหนทางไปสู่การยกระดับมาตรฐานทางสติปัญญา
ความสามารถให้สูงขึ้น นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีที่สุด
ก. การกินอยู่
ข. การศึกษา
ค. เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ง. ความศรัทธาต่อพระเจ้า

10) ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรมแบบวัตถุนิยม
ก. การอยู่ดีกินดี
ข. เงินตราคือพระเจ้า
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. รักเมตตาผู้อื่น

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s