ยุโรป

1) ประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปมีความเกี่ยวพันกับอารยธรรมใดมากที่สุด
ปาเลสไตน์
กรีก-โรมัน
อียิปต์-ฮิบรู
ลาติน-รัสเซียน

2) การปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 18 เริ่มครั้งแรกในประเทศใด
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
อังกฤษ
อิตาลี

3) ข้อใดกล่าวถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปไม่ถูกต้อง
ยุโรปไม่เคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของชนชาติใดเลย
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของยุโรปเป็นผลมาจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมของกรีกและโรมัน
ยุโรปเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการในราวคริสตศตวรรษที่ 14-15
การสำรวจดินแดนเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม

4 )ข้อใดกล่าวถึงทำเลที่ตั้งของทวีปยุโรปไม่ถูกต้อง
จุดเหนือสุดของทวีปยุโรปอยู่ในประเทศนอร์เวย์
ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ
ทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลทุกด้าน
ทวีปยุโรปตั้งอยู่ทั้งซีกโลกตะวันตกและตะวันออก

5) ประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดของยุโรปคือประเทศใด?
โมนาโก
อันดอร์รา
ลิกเตนสไตน์
วาติกัน

6) ทวีปยุโรปตั้งอยู่ระหว่างละติจูดใด
10-40 องศาเหนือ
36-71 องศาเหนือ
10-40 องศาใต้
36-71 องศาใต้

7) ที่ราบในข้อใดจัดเป็นที่ราบในเขตหินเก่าตอนเหนือ?
ที่ราบสูงซองตรัล
ที่ราบสูงไรน์แลนด์
ที่ราบสูงทางเหนือของประเทศสกอตแลนด์
ที่ราบสูงโบฮีเมียน

8) ฟยอร์ด ในเขตหินเก่าตอนเหนือของทวีปยุโรปมีความสัมพันธ์กับข้อใด ?
ชายฝั่งประเทศนอร์เวย์
เทือกเขาบนเกาะไอซ์แลนด์
ป่าไม้ในประเทศฟินแลนด์
ที่ราบในประเทศเดนมาร์ก

9) ถ้านักเรียนเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรม นักเรียนควรเลือกอาศัยในบริเวณใด
แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเซน
แม่น้ำลัว แม่น้ำกาโรนน์
แม่น้ำเมอส แม่น้ำวิสตูลา
แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเอลเบ

10) ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเรื่องมอสและตะไคร่น้ำ นักเรียนควรจะเดินทางไปในบริเวณที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบใด
ภูมิอากาศทุนดรา
ภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลก
ภูมิอากาศแบบชิ้นภาคพื้นทวีป
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นภาคพื้นสมุทร

11) พืชสกุลส้มจะขึ้นได้ดีในเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งได้แก่พื้นที่บริเวณใด?
ที่ราบไซบีเรีย
เทือกเขาอูราล
เกาะอังกฤษ
คาบสมุทรอิตาลี

12) ข้อใดกล่าวถึงลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรปได้ถูกต้อง?
ทวีปยุโรปไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ
ทวีปยุโรปมีพื้นที่ป่าไม้ถึงร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด
แหล่งถ่านหินของทวีปยุโรปพบมากในแคว้นลอร์เรนของประเทศฝรั่งเศส
แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมของทวีปยุโรปอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส

13) ข้อใดกล่าวถึงลักษณะทางการเมืองการปกครองของทวีปยุโรปได้ถูกต้องที่สุด
นิยมระบอบประชาธิปไตย
การเมืองมีสภาพหยุดคงที่
มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง
ไม่มีการยึดถือเรื่องแนวคิด

14) ประเทศใดที่มีการปกครองแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
เบลเยี่ยม สเปน
เดนมาร์ก อังกฤษ
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์
อิตาลี ฝรั่งเศส

15) ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป?
มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่กว่าทวีปอื่นๆ
มีประชากรที่มีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงทางการเมือง

16)ข้อใดกล่าวถึงการเลี้ยงสัตว์ในทวีปได้ไม่ถูกต้อง?
นิยมเลี้ยงสัตว์พันธุ์ชอร์ทฮอร์น
นิยมเลี้ยงแกะพันธ์ลาร์จไวท์
นิยมเลี้ยงแกะพันธ์รับบูเมอริโน
นิยมเลี้ยงสุกรพันธ์แลนเรซ

17) ดินแดนแห่งโคนม เป็นสมญานามของประเทศใด
สเปน
สวีเดน
นอร์เวย์
เดนมาร์ก

18) ภูมิภาคใดของทวีปยุโรปที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด
ยุโรปตะวันออก
ยุโรปตะวันตก
ยุโรปเหนือ
ยุโรปใต้

19) ภาษาที่ใช้มากที่สุดในทวีปยุโรปคือภาษาในตระกูลใด?
โรมานซ์
สลาฟ
อินโดเยอรแมนิก
ติวโตนิก

20) วัฒนธรรมของชาวยุโรปส่วนใหญ่ จะได้รับอิทธิพลมาจากอะไร?
ศาสนาคริสต์
อารยธรรมกรีก
แนวคิดอเมริกัน
วัฒนธรรมอาหรับ

21) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในเรื่องการเงินการคลังกับประเทศใดมากที่สุด?
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ฝรั่งเศส
อังกฤษ

22) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับยุโรปตะวันตกในด้านใดมากที่สุด?
กีฬา
วัฒนธรรม
การค้า
การฑูต

23) ข้อใดคือประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับจากการมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป?
ความช่วยเหลือทางด้านวิทยาการ
ตลาดการค้าขนาดใหญ่
สัมพันธไมตรีทางการฑูต
ถูกทุกข้อ

24) นักเรียนคิดว่าหากต้องการซื้อนาฬิกาและน้ำหอมคุณภาพภาพดีควรจะซื้อจากประเทศใด?
อังกฤษ-ฝรั่งเศส
สวิตเซอร์แลนด์-อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
ออสเตรีย-อังกฤษ

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s