:: ทวีปแอฟริกา ::

1) บริเวณที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำไนส์ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก
ก. เทือกเขาคิลิมานจาโร
ข. เทือกเขาแอตลาส
ค. ทะเลสาบไนแอสซา
ง. ทะเลสาบวิคตอเรีย

2) ปากน้ำมีน้ำลึกมาก จนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถแล่นเข้าไปถึงเมืองมาทาดี หมายถึงแม่น้ำใด
ก. แม่น้ำไนส์
ข. แม่น้ำไนเจอร์
ค. แม่น้ำคองโก
ง. แม่น้ำแซมเบซี

3) บริเวณที่มีฝนตกมากที่สุดในแอฟริกาคือบริเวณใด
ก. ชายฝั่งอ่าวกินี
ข. ลุ่มแม่น้ำคองโก
ค. ลุ่มแม่น้ำไนส์
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

4) เขตภูมิอากาศที่มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้ดีที่สุดและมีประชากรหนาแน่นมากกว่าเขตอื่นคือ
ก. เขตอากาศแบบป่าชื้นเขตร้อน
ข. เขตอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
ค. เขตอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
ง. เขตอากาศแบบทะเลทราย

5) ประเทศใดมีอากาศใกล้เคียงกับเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้มากที่สุด
ก. มอร็อกโค
ข. แอลจีเรีย
ค. ตูนีเซีย
ง. ถูกทุกข้อ

6) ไฮย์เวลด์ หมายถึงสิ่งใด
ก. ที่ราบสูง
ข. ทะเลสาบ
ค. ทุ่งหญ้า
ง. พืชพื้นเมือง

7) ประเทศที่ผลิตไม้เป็นสินค้าออกสำคัญในแอฟริกาส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคใด
ก. แอฟริกาเหนือ
ข. แอฟริกากลาง
ค. แอฟริกาตะวันตก
ง. แอฟริกาใต้

8) ประเทศที่ผลิตทองคำได้มากที่สุดในโลกคือประเทศใด
ก. แชร์
ข. แซมเบีย
ค. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ง. กานา

9) เขตที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจหมายถึงเขตใด
ก. เขตชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาใต้
ข. เขตที่ราบสูงและชายฝั่งของแอฟริกาตะวันออก
ค. เขตที่ราบสูงแม่น้ำไนส์
ง. เขตชายฝั่งอ่าวกินี

10) ชาวพื้นเมืองเผ่าใดที่พบมากบริเวณลุ่มแม่น้ำคองโก
ก. บุชแมน
ข. ปิ๊กมี่
ค. บันตู
ง. ซูดาน

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

One response to “:: ทวีปแอฟริกา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s