:: ทวีปแอฟริกาชุด 2 ::

1) เหตุใดที่ทำให้ทวีปแอฟริกาได้รับฉายาว่าทวีปมืด
ก. เป็นที่อยู่ของพวกผิวดำหรือพวกมืด
ข. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบแลดูมืดครึ้มน่าเกรงกลัว
ค. เป็นพื้นที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดและดุร้ายใครไปถึงจะไม่มีชีวิตรอดกลับมา
ง. เป็นดินแดนลึกลับชาวโลกรู้เรื่องราวความเป็นไปน้อยมากเพราะลักษณะกายภาพเป็นอุปสรรคในการสำรวจ

2) ภูมิภาคใคของแอฟริกาที่ถือว่าเคยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ก. แอฟริกาเหนือ
ข. แอฟริกากลาง
ค. แอฟริกาตะวันตก
ง. แอฟริกาใต้

3) ภูมิภาคใดของแอฟริกาที่ถิอว่าเป็นแหล่งพืชผลเมืองร้อนเป็นสินค้าออกที่สำคัญ
ก. แอฟริกาเหนือ
ข. แอฟริกากลาง
ค. แอฟริกาตะวันตก
ง. แอฟริกาใต้

4) ภูมิภาคใดของแอฟริกาที่นับว่ามีความเจริญมากที่สุดในปัจจุบัน
ก. แอฟริกาเหนือ
ข. แอฟริกากลาง
ค. แอฟริกาตะวันตก
ง. แอฟริกาใต้

5) ที่ราบสูงภาคตะวันออกของแอฟริกามีลักษณะภูมิประเทศที่เดนชัดต่างจากเขตอื่นอย่างไร
ก. มีแนวหุบเขาทรุดซึ่งเกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก
ข. มีแนวหุบเขาซึ่งเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก
ค. มีแนวหุบเขาซึ่งเกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็งในอดีต
ง. มีแนวหุบเขาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำ

6) หากพิจารณาถึงการเกิดทะเลสาบใดที่มีลักษณะการเกิดแตกต่างจากทะเลสาบอื่นๆ
ก. ทะเลสาบไนแอสซา
ข. ทะเลสาบแทนแกนยิกา
ค. ทะเลสาบอัลเบริต
ง. ทะเลสาบวิคตอเรีย

7) กลุ่มประเทศในข้อใดที่ตั้งอยู่เขตเทือกเขาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา
ก. คีนยา ยูกานดา
ข. แอลจีเรีย ตูนีเซีย
ค. โรดิเซีย โมซัมบิก
ง. อังโกลา แซร์

8) ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาไฟที่หมดพลังแล้วในแอฟริกาส่วนใหญ่อยู่ในเขตใด
ก. เขตเทือกเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ข. เขตเทือกเขาภาคตะวันออก
ค. เขตเทือกเขาทางภาคกลาง
ง. เขตเทือกเขาทางภาคใต้

9) ยอดเขาคิลิมานจาโร ถือว่าสูงสุดในแอฟริกาตั้งอยู่ในประเทศใด
ก. ยูกานดา
ข. คีนยา
ค. แทนซาเนีย
ง. เอธิโอเปีย

10) ภูเขาแห่งทุ่งหญ้า หมายถึงภูมิประเทศในข้อใด
ก. เทือกเขาทางภาคใต้
ข. เทือกเขาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ค. เทือกเขาทางภาคตะวันออก
ง. เทือกเขาภาคกลาง

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

One response to “:: ทวีปแอฟริกาชุด 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s