ทวีปอเมริกาใต้

1) เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกคือเทือกเขาใด

ก. เทือกเขาร็อกกี้
ข. เทือกเขาแอนดิส
ค. เทือกเขาหิมาลัย
ง. เทือกเขาดราเคนสเบร์ก

2) ทุ่งหญ้าในเขตภาคตะวันออกของทวีปมีความสำคัญอย่างไร
ก. เป็นเขตเกษตรกรรม
ข. เป็นแหล่งแร่ธาตุ
ค. เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์
ง. เป็นแหล่งอุตสาหกรรม

3) เหตุใดทะเลทรายอตากามาซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจึงแห้งแล้งเป็นทะเลทราย
ก. อยู่ในเขตเงาฝนของเทือกเขาแอนดิส
ข. อยู่ในเขตอับฝน
ค. มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน
ง. ตั้งอยู่ในเขตสูง

4) เมืองหลวงและเมืองสำคัญในทวีปอเมริกาใต้มักตั้งอยู่ในลักษณะภูมิประเทศแบบใด
ก. ที่ราบลุ่ม
ข. ทีราบสูง
ค. ภูเขา
ง. ทุ่งหญ้า

5) ป่าเซลวัสเป็นป่าไม้ที่ขึ้นในเขตภูมิอากาศแบบใด
ก. ป่าดิบชื้น
ข. เมดิเตอร์เรเนียน
ค. ไทกา
ง. ทุนดรา

6) ข้อใดสัมพันธ์กับทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น
ก. สะวันนา
ข. เซลวัส
ค. สเต็ปป์
ง. ยานอส

7) เพราะเหตุใดพืชในเขตทะเลทรายจึงมีลักษณะเป็นพุ่มมีหนามแหลม
ก. ป้องกันการระเหยของน้ำ
ข. พรางตัวป้องกันอันตราย
ค. ดูดซับน้ำได้มาก
ง. ป้องกันพายุทะเลทราย

8) เพราะเหตุใดบริเวณลุ่มน้ำอเมซอนจึงมีประชากรเบาบาง
ก. เป็นป่าดงดิบหนาทึบ
ข. เป็นทะเลทรายแห้งแล้ง
ค. เป็นทุ่งหญ้าเหมาะในการเลี้ยงสัตว์
ง. เป็นเกาะแก่งและที่สูงชัน

9) ที่ราบสูงซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากที่ราบสูงทิเบตคือที่ราบสูงใด
ก. ที่ราบสูงปาตาโกเนีย
ข. ที่ราบสูงบราซิล
ค. ที่ราบสูงโบลีเวีย
ง. ที่ราบสูงกิอานา

10) ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้เป็นแบบใด
ก. ที่ราบสูงและทุ่งหญ้า
ข. เทือกเขาสูงสลับทุ่งหญ้า
ค. ที่ราบลุ่ม
ง. เทือกเขาสูงสลับทุ่งหญ้า

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

One response to “ทวีปอเมริกาใต้

  1. s

    ไม่มีเฉลย

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s